Mesto Bytča uverejnilo na svojich stránkach usmernenie pre zápis detí do materských škôl. Žiadosti o prijatie do materskej školy na školský rok 2020/2021 sa budú podávať od 30.apríla 2020 do 15.mája 2020 bez osobnej prítomností detí! Prihlášky, ktoré nájdete v článku je potrebné pravdivo vyplniť a odoslať e-mailom do jednotlivých zariadení.

ZÁPIS dieťaťa do materskej školy

bude v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Bytča prebiehať nasledovne:

Žiadosti o prijatie do materskej školy na školský rok 2020/2021 sa budú podávať od 30.apríla 2020 do 15.mája 2020 bez osobnej prítomností detí

1. rodičia vyplnia a odošlú žiadosti, ktoré môžu nájsť na webových sídlach materských škôl  prípadne z priložených príloh:

Materská škola, Dostojevského 933/5, Bytča https://msdostojevskehobytca.webnode.sk/, email: eziadostmsdostojevskeho@gmail.com, 0910696641

Materská škola, Hurbanova 247/5, Bytča www.mshurbanovabytca.sk, email: mshurbanovazapis©gmail.com, 0903809965

Materská škola, Hrabové 89, Bytča email.: olga.hlavonova©centrum.sk

Materská škola Hliník nad Váhom 167, Bytča www.mshlinik.sk, email: riaditel©mshlinik.sk

Materská škola Pšurnovice 176, Bytča, email: macangovalubica©gmail.com

• prihlášku je potrebné starostlivo a pravdivo vyplniť, nezabudnúť na kontaktné údaje rodičov  – mobil, email

• k prihláške sa nevyžaduje potvrdenie od lekára o zdravotnom stave dieťaťa, avšak potvrdenie je povinný zákonný zástupca priložiť do termínu vydávania rozhodnutia t.j.
v mesiaci júni (termín bude zverejnený na webovom sídle školy resp. iným vhodným spôsobom), v opačnom prípade by bolo možné dieťa prijať len na adaptačný pobyt

• ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nevyžaduje sa predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Ak zákonný zástupca dodatočne nepriloží potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, môže byť prijaté len na diagnostický pobyt

• odklad plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa treba oznámiť riaditeľke materskej školy na email či písomne najneskôr však do času vydávania rozhodnutí o prijatí zapísaných detí do materskej školy. Po zahájení výchovno-vzdelávacieho procesu zákonný zástupca dodatočne doručí odporúčanie o odklade plnenia povinnej školskej dochádzky od špeciálneho pedagóga alebo psychológa z CPPPaP alebo ŠPPC. Termín bude zverejnený na webovom sídle. Upozorňujeme zákonných zástupcov, že sú povinní prihlásiť tieto deti aj na povinné vzdelávanie v základnej škole.

• prihlášku je možné poslať mailom i poštou na adresu uvedenej materskej školy,

LEN PRE RODIČOV, KTORÍ NEMAJÚ MOŽNOSŤ VYPLNIŤ A ODOSLAŤ MAILOM PRIHLÁŠKU

stanovuje mesto Bytča spôsob zápisu osobným odovzdaním vyplnených prihlášok nasledovne:

• v stredu 13.mája 2020 od 9:30 hod. do 12:30 hod. – bez osobnej prítomnosti detí v záujme plynulého priebehu zápisu žiadame dodržať hygienicko-epidemiologické opatrenia 

ŽIADOSTI NA STIAHNUTIE

Prečítané: 471
Autor príspevku
Branislav Šušolík
Branislav Šušolík
Zakladateľ a administrátor webového portálu www.bytcan.sk. Mám rád naše mesto, jeho históriu, jeho obyvateľov a jeho potenciál. Založením stránok www.bytcan.sk som chcel prispieť k propagácií nášho mesta, poukázať na jeho krásu, ale aj problémy.

0 komentárov

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Najnovšie články

Najviac čítané

REKLAMA

Nové na www.bytca.sk

REKLAMA