Reklama

Hlasovanie

ZŠ Ulica mieru sa zapojila do projektu Športová akadémia Mateja Tótha. Športová akadémia Mateja Tótha je jedinečný celoslovenský projekt pre najmenších pod vedením Mateja Tótha a jeho tímu, s unikátnou metodikou, ktorá dbá na kvalitu pohybu, pomáha vytvoriť prirodzený vzťah k športu a odhaliť, na čo majú deti talent.

zastupitelstvoMinulotýždňové zastupiteľstvo mesta Bytča malo, napriek dlhému programu, pomerne rýchly priebeh. Ten narušilo na konci niekoľko závažných skutočností, ktorých sa dotknem neskôr. Najskôr by som sa chcel venovať uzneseniam, ktoré prešli takmer bez pripomienok, a majú zásadný charakter na smerovanie Mesta Bytča. Dlhodobo hovorím o tom, že mesto by malo začať riešiť problémy koncepčne, s víziou na dlhú dobu. V tomto smere sa nám podarilo schváliť materiál, ktorý vyšiel z komisie Strategických činností a európskych záležitostí, ktorej predsedám.

Prváčikovia zložili sľubPrváci na Základnej škole na ul. E. Lániho v Bytči skladali sľuby už po štvrtý raz. V telocvični ZŠ sa uskutočnila slávnostná imatrikulácia, na ktorej boli žiaci pasovaní medzi prvákov. „Ja – Prvák sľubujem Vám, že na hodinách pozor dám. Pripravím sa riadne, desiatu zjem každopádne. Písmenká a čísla úhľadne napíšem perom a nakloním ich vždy správnym smerom. Pravidlá slušného správania dodržím vždy a rád, chcem byť s triedou kamarát. Usilovať sa budem zvládnuť to sám, tak na svoju prvácku česť sľubujem." Tak znel sľub šikovných prvákov. Tí predviedli svoju šikovnosť a zručnosť pred očami svojich rodičov, starých rodičov, či súrodencov.

SKola dostala nove pocitace BytcaŽiaci na Základnej škole na ulici E. Lániho dostali na konci októbra krásny dar. Vďaka nezištnej pomoci majú deti lepšie podmienky na výučbu, čo potešilo nielen žiakov, ale i pedagógov a rodičov. Desať počítačov smerovalo na ZŠ na ul. E. Lániho vďaka spoločnosti Ims, a.s. zo Žiliny a sprostredkovaniu Mgr. Petra Koiša, ktorý túto školu navštevoval v rokoch 1989 až 1998.

SPV pozv Bytca2014Mesto Bytča a MŠ na Hurbanovej ulici a MŠ Ul. Dostojevského, sa v dňoch 11.-12. apríla, stanú dejiskom odbornej konferencie, pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušana Čaploviča a 20. Snemu Spoločnosti pre predškolskú výchovu. Mesto Bytča aktívne spolupracuje na príprave a organizácii konferencie, ktorá sa bude konať v Dome kultúry. Témou tejto celoslovenskej konferencie je Hra v predprimárnej edukácii. Tvorivé dielne k jednotlivým témam sa budú konať v priestoroch materských škôl. Usporiadanie konferencie dáva priestor odbornej i laickej verejnosti diskutovať o problémoch a význame predprimárneho vzdelávania.

Génius Bytčianskej kotlinySpomínate si na ruské matriošky? Každá bábika v sebe ukrývala ďalšie a ďalšie, až kým sa neobjavila tá najmenšia, častokrát nie väčšia než fazuľka. Aj dieťa je ako pestrý a dobre zabalený darček, ktorý v sebe ukýva množstvo prekvapení. Má v sebe obrovský potenciál, ktorý sa pod správnym vedením môže naplno rozvinúť...

Gymnázium Bytča netradičnePretože je lepšie raz vidieť ako stokrát počuť, pozývame vás, milí deviataci a milí piataci, na návštevu našej školy. V týždni od 18. – 22. marca 2013 v čase od 8.00 hod. – 14.00 hod. sú pre vás dvere našej školy a dvere našich tried otvorené dokorán. Pre žiakov piatych ročníkov ZŠ aj v tomto školskom roku bezplatné prípravné kurzy zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky na prijímacie skúšky pre školský rok 2013/2014.

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.