Otvorenie Jesienky BytčaObčania Bytče pravdepodobne onedlho zbytočne prídu o 78 232 eur, ktoré bude musieť mesto zaplatiť súkromnej stavebnej spoločnosti ako pokutu za omeškanie úhrady faktúry, úroky, za právnu zástupkyňu a súdny poplatok. Na túto sumu sa poskladáme všetci. Každý občan mesta, vrátane malých detí, pravdepodobne vďaka nečinnosti a manažérskej chybe zodpovedných osôb, ktoré mesto riadia, sa bude musieť zložiť po 6,7 eura.

Rodina autora tohto textu má 5 členov. Takže chyba ľudí, ktorí sú zodpovední za chod mestského úradu, ho vyjde na 33,5 eura. Samozrejme, nezaplatíme to priamo, ale prostredníctvom rozpočtu mesta, ktorý tvoria príjmy z daní a štátneho rozpočtu. Čo je ale horšie, budú to peniaze zbytočne vyhodené von oknom, bez akejkoľvek protihodnoty, ktorú by za ne občania mesta dostali.

Zrejme mnohí už viete, za čo asi budeme platiť. Faktúru, ktorú firma zaslala mestu za práce pri rekonštrukcii DSS Jesienka mesto neuhradilo v lehote, ktorá bola mimochodom 120 dní. Teda štyri mesiace. Podľa zmluvy si mal zhotoviteľ za každý deň omeškania účtovať pokutu. Nie mohol, či smel, ale jednoducho musel. A tak aj urobil.

Odolajme teraz konšpiráciám, prečo bola takáto zmluva podpísaná. Sústreďme sa radšej na odsek z povinného dodatku zmluvy s ministerstvom pôdohospodárstva, ktorý pojednáva o prijímateľovi dotácie a spôsobe poukazovania peňazí:

Prijímateľ
názov : Mesto Bytča
sídlo : Námestie SR 1, 014 01 Bytča
Slovenská republika
konajúci : Miroslav Minárčik, primátor mesta Bytča
IČO : 00321192, DIČ : 2020626399
banka : Slovenská Sporiteľňa, a.s.
číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky
predfinancovanie a refundácia: 0425286868/0900

špeciálne by som rád upozornil na posledný riadok, ktorý stanovuje v prípade PREDFINANCOVANIA A REFUNDÁCIE číslo účtu v banke. No a následne očami prejdite na riadok, ktorý určuje konajúceho pri podpise tejto zmluvy a jej realizácii. Správne, uvedený je tam primátor Miroslav Minárčik.

Prečo je to dôležité?

 Nuž preto, že ten istý Miroslav Minárčik, ktorý dodatok zmluvy podpísal, na zastupiteľstve uviedol: „Ide o predfinancovanie. Akonáhle by sme im zaslali faktúru na refundáciu, stopli by nám všetko," povedal. A teraz, milí čitateľ, znova prebehni očami na úryvok z dodatku o prijímateľovi a polož si otázku. Klamú ma zmysly, či sa mi to sníva? O akom spôsobe financovia sa v ňom hovorí? A kto to na zastupiteľstve poslancom tvrdil?

Pre tých, ktorým nič nehovoria pojmy refundácia a predfinancovanie, vysvetlím v krátkosti: Pri predfinancovaní poukáže ministerstvo najskôr peniaze a až potom ich môže mesto firme zaplatiť. Pri refundácii môže mesto faktúru zaplatiť zo svojho a ministerstvu pošle faktúru na preplatenie. Uzatvorený dodatok pripúšťal obe možnosti.

Že to bolo možné, som si overil na ministerstve. Stanovisko MPRV SR mi poslala hovorkyňa Zuzana Gulová: „Prijímateľ je ten, kto rozhoduje o tom, akým spôsobom predloží žiadosť o platbu. Konkrétne v uvedenom prípade, mesto Bytča mohlo požiadať o zrušenie predloženej žiadosti o platbu – spôsobom predfinancovania, zaplatiť faktúry zhotoviteľovi a predložiť na ministerstvo faktúry na preplatenie."  Aby sa tak vyhlo hroziacej pokute vyplývajúcej z uzatvorenej zmluvy so stavebnou spoločnosťou – dodávam ja.

Tak. S vedomím si týchto skutočností som prostredníctvom hovorkyne poslal primátorovi otázky. Boli dve a ďalšie dve smerovali k ďalšej spornej žiadosti o zaplatenie. Uvádzam ich v plnom rozsahu, aj keď otázky č. 3 a č. 4 nemajú súvis s touto témou.

OTÁZKY

1. Prečo mesto nezaplatilo spoločnosti za práce na Jesienke po vystavení faktúry, keď jej zo zmluvy hrozili v prípade neuhradenia sankcie z omeškania, a povinný dodatok č. 2 z ministerstvom pôdohospodárstva uvádza spôsob úhrady: predfinancovanie a refundácia, čo znamená, že ministerstvo by preplatilo aj už zaplatenú faktúru?

2. Kto ponesie zodpovednosť za to, že občania mesta zbytočne prídu o 60-tisíc eur?

3. Zástupca spoločnosti Hastra uviedol, že nikto z mesta s nimi doteraz nerokoval o predloženej faktúre, nikto z mesta nereklamoval zle prevedené práce. Prečo je to tak, keď poslanci zaviazali primátora a mestského právnika, aby vstúpil z Hastrou do rokovania?

4. Právnička na predchádzajúcom zastupiteľstve argumentovala, že treba faktúru zaplatiť, pretože sa Hastra bude súdiť a pre mesto to bude drahšie. Zástupca spoločnosti Hastra uviedol, že o súde doteraz neuvažovali. Z akých informácií vychádzala pri argumentácii právnička mesta? Boli to len jej dohady?

Primátor neodpovedal

Namiesto toho mi zaslal text, ktorý som pochopil ako vyhrážku a zastrašovanie. Posúďte sami: „Vaše otázky sú špekulatívne, zavádzajúce. Žiadam Vás, aby si preverili pravdivé skutočnosti a na základe toho formulovali Vaše otázky, na ktoré bez problémov odpoviem. V prípade zverejnenia týchto Vami položených špekulatívnych otázok a Vášho komentára k týmto otázkam, bez toho, že by ste si zistili relevantné skutočnosti, budem nútený domáhať sa nápravy dostupnými právnymi prostriedkami, t.j. podaním trestného oznámenia, resp. žaloby na ochranu osobnosti. Ak k tejto téme spracujete článok, žiadam uverejniť moje vyjadrenie uvedené vyššie. Článok žiadam zaslať mailom hovorkyni mesta."  Nuž tak.

Aj keď poslanci uznesenie neschválili, o peniaze moja rodina a aj rodiny vás všetkých, pravdepodobne, prídu. Dal som si totiž aj tú námahu, že som zdvihol telefón a zavolal do onej firmy, aby som zistil, či si svoju žiadosť ešte nerozmyslia. Ich odpoveď bola striktná. Nie, budú žiadať pokutu v plnej sume a vymáhať ju budú aj prostredníctvom súdu.

Prispievate na charitu?

Ja občas áno, a s dobrým pocitom. Ale ruku na srdce, vždy ma napadne, či ten, komu peniaze dávam, ich skutočne potrebuje, či skutočne žije v núdzi, či ju len nepredstiera a nie je to len špekulant, ktorý zarába na dôverčivých ľuďoch. V tomto prípade si treba pripomenúť nasledovné:


Za mesto je zodpovedný štatutár. Poberá za to slušný plat, viac ako 3-tisíc eur mesačne. Mal by teda niesť aj patričnú zodpovednosť. To je môj názor.

 

Michal Filek | Foto: www.bytca.sk

Komentáre  

+2 #101 obcan 2013-07-16 13:48
Čo nové? Pôjdem si kúpiť tie jogurty ja alebo Stabil?
Citovať | Nahlásiť administrátorovi
+9 #100 kladivo na hlupákov 2013-06-28 15:20
Ovládaj svoje nervy a neurážaj, pretože to ti naozaj nepomôže. Situácia je naozaj veľmi vážna pre kontrolórku, pretože neplní svoju funkciu. Nemôže konať nezávisle a preto je nefunkčná, čo škodí záujmom Mesta. Stáva sa tak spoluzodpovedná.
Citovať | Nahlásiť administrátorovi
+13 #99 peter 2013-06-27 16:20
ludia,tymyto žvastami si nepomožete,minarčik vam osere aj hlavu a nič aj tak neurobite,ved on si v By robi čo chce,kupil dom kupil pozemok ,nove auto ,rekonsruuje dom.žiadne pochybnosti že tu je všetko košer,ste všetci naivny,nemate ponatia čo ma všetko na chrbte!!
Citovať | Nahlásiť administrátorovi
+1 #98 Sohaj 2013-06-27 15:37
Kladivo ty si bud hlupačik alebo chud?čik. A ako môže kontrlórka vedieť, že nedostala všetky podklady? Dostane par listín, pozrie súlad so zákon, skontroluje lehoty a pod. Ak sa nejaké listiny pred ňou zataja alebo niektoré listy ostanú schované v šuflíku u niekoho, nemá šancu. Rovnako ako dodnes nezverejnil šef stavebného - primátor list od prokuratury ohľadom porušenia zákona pri nemenovanej stavbe nad kanálom. Ani poslanci tento list nedostali, lebo je to dôkaz, že mesto nekoná v záujme občanov a už vôbec nie v súlade so zákonom.
Citovať | Nahlásiť administrátorovi
+11 #97 banán 2013-06-26 06:56
No mňa dvíha to čo sa tu v meste deje a mne aj dvíha žalúdok z toho čo ľudia na meste robia, od štatutára až po kontrolu.
Citovať | Nahlásiť administrátorovi
+16 #96 kladivo na hlupákov 2013-06-25 21:41
Konečne už moje príspevky dvíhajú zo stoličky tých, ktorých sa to týka. Žeby kontrolórka nedostala podklady od vedenia mesta pre svoju prácu? Prečo o týchto skutočnostiach neinformuje poslancov na MZ? Prečo písomne neupozorní vedenie, že jej znemožňuje si plniť povinnosti vyplývajúce z jej funkcie a zákona? Je ticho, lebo je v hrubom konflikte záujmov. Poslanci pokiaľ by úprimne chceli urobiť nápravu a poriadok, tak by využili svoje možnosti zo zákona. Všetci sú však pozaväzovaní alebo sa boja, pretože sú si vedomí, že jednoducho nemajú na to aby niečo skontrolovali a racionálne vyriešili. Všetci si zvykli, že pokojne preplávajú z jedného volebného obdobia do druhého, lenže už pohár vody pretiekol.
Nezastávam minulé vedenie, ale problémy so Stabilom a Hastrou sú maslom tohoto vedenia. Verejne dostupné zmluvy podpisoval Minárčik. Čo sa týka pani Kramarovej, neverím, že by sa zúčastňovala na tunelovaní mestského majetuku alebo financií a kryla podvody. Ona to totiž nemá zapotreby. Poznám ju až príliš dobre.
Citovať | Nahlásiť administrátorovi
-11 #95 sohaj 2013-06-25 17:19
Chodim na toto forúm často a dobre sa zabávam, ale už musím zareagovať na Kladivo na hlupákov. p.Kramárová to je kto? Myslíš šefku finančnej komisie za minulé volebné obdobie? No ja mám pocit, že toto maslo je práve problémom minulého volebného obdobia a nie tohto. Terajšie volebné obdobie zbiera plody tých čo minule zasadili. No a tie jabĺčka čo zbierame sú akési kysevé a spolovice zhnité. Treba sa poďakovať minulej garnitúre čo nám zasiali. Na druhom zasadnutí poslancov v tomto volebnom období sa ozval poslanec za Mikšovú, že mu nesedia čísla v káblovke, ktorá je niekoľko rokov v strate a strata sa prehlbuje. Bývalá poslankyňa s ktorou chceš zachrániť bytču mu rázne vysvetlila, že takéto veci vyťahovať nesmie a vidno, že nie je bytčan, lebo nikto z bytče by si to nedovolil. V tom momente som vedel, že v Bytči toho smrdí veľa. Tie prázdne reči o smere a útoky na kontrolórku sú trápne. Rovnaké nič urobí kontrolórka ako aj rovnaké nič urobia poslanci, keď vedenie mesta ani kontrolórke ani poslancom nedá žiadne podklady. Skôr mám pociť kladivo či ty nie si nejaký skrachovaný smerák alebo nedajbože odídenec zo smeru, keď ťa takto vo všeobecnosti trápia smeráci a ľudia okolo smeru. Či to iba čistá závisť s teba hovorí a nikdy si smerák nebol?
Citovať | Nahlásiť administrátorovi
+11 #94 kladivo na hlupákov 2013-06-25 16:40
Je smutné, ale 78 232 euro zďaleka nie je celá suma, o ktorú okradla táto partia Mesto a jej občanov. Tá obrovská neschopnosť a nečinnosť od posledného zastupiteľstva je zarážajúca.Je to hra s ohňom. Zodpovedným to zrejme nedochádza, nedokážu sa poučiť z chýb iných samospráv.
My občania nemáme právomoci a poslanci ich nevedia využívať, resp. nemajú záujem. Počkáme si na oficiálny výsledok MZ, ktorý už aj tak teraz poznáme. Budeme sledovať, ktorí poslanci podporili a dopustili vietor v mestskej pokladni, a potom budeme trvať na bolestnom vyvodení zodpovednosti všetkých. Bez poslancov totižto na mestské eurá sa siahať nemôže. Ak primátor bude chcieť, aby Mesto platilo za jeho neschopnosť, chyby s vopred plánovaným možným osobným prospechom, budú mu to musieť odsúhlasiť poslanci. V prípade, že by mu to neodsúhlasili, donútia ho hľadať riešenie. Lenže všetci poslanci sú už skorumpovaní a nik nebude mať dosť morálky, odvahy hlasovať tak, aby zastavili rozkrádanie našich mestských prostriedkov.
Citovať | Nahlásiť administrátorovi
+14 #93 mladobytcan 2013-06-25 15:26
Ano Smer podporil Minarcika a Korec tomu tiez dopomohol a aj mu to riadne vyhovuje ze je tam Minarcik.Ale ku clanku.Citam tu rozne prispevky od poslancov ale dlho uz ako si nevieme nic a kde su ostatny poslanci.Preco nic nerobia?Je im to jedno?Kaslu na ludi aj na Bytcu!Naozaj je smutne koho sme zvolili za primatora aj za poslancov!Uz aby to skoncilo!Len kolko nas to bude stat!Primator,kontroloka,pravnik,poslanci aby Vam bolo jasne vy ste okradli a dostali mesto o 78 232 eu!!!A to vieme ze to nie je vsetko!!!Stale sa vam dobre spava a myslim ze ani nikto neodstupi?Ja Vas teda obdivujem ako to v pohode znasate!!!
Citovať | Nahlásiť administrátorovi
+17 #92 kladivo na hlupákov 2013-06-25 09:51
Za tento stav môže v prvom rade Smer, pretože podporil kandidatúru Minárčika, Väčšina ľudí nevolila Minarčíka, ale volili kandidáta Smeru. Kontrolórka je tiež zo Smeru. To, čo sa deje s majetkom, financiami ale i vytváraním zbytočných funkcií ako je hovorca, právnik a pod., plat pre primátora ako pre top manažera a ďaľšie, tak to jednoznačne ma utvrdzuje, že v MZ nie je ani jeden jediný poslanec spoľahlivý, zodpovedný a schopný. Čakať do nových volieb je ilúzia, pretože to by musela kandidovať za primátora Ing.Kramarová. Neviem, či by bola ešte ochotná po všetkých tých podrazoch na ňu. Poslanci by museli byť vyberaní len zo špičkových odborníkov ekonómov, manažerov, právnikov, urbanistov, odborníkov na sociálne právo, stavebné, školstvo a zdravotníctvo. Potom by Bytča sa začala rozvíjať tak ako za Mičuru.
Citovať | Nahlásiť administrátorovi
+7 #91 občan 2 kategórie 2013-06-25 08:21
Plne súhlasím, ale túto garnitúru si zvolili Bytčania, na viac je tu niekoľko schopných ľudí (aj medzi poslancami,ktorí skúsili aj niečo iné ako je Bytča), len im nikto nedal šancu. Počkajme, odídu a potom uvidíte, čo tu Bytča mala. V tomto zložení sa už nič neurobí.
Citovať | Nahlásiť administrátorovi
+14 #90 kladivo na hlupákov 2013-06-25 07:53
Ja ako občan mám názor, ktorý opieram o zverejnené skutočnosti, že nielen vo vedení Mesta sú neschopní ľudia,ktorí Mesto nemajú pod kontrolou, ale aj zamestnanci MÚ sú nekvalifikovaní, poslanci sú totálni hlupáci, bez záujmu a schopnosti chrániť záujmy mesta a jeho občanov. Posledná záchrana, ktorá má fungovať proti tomuto všetkému je funkcia kontrolóra. Kontrolórka je však v hrubom konflikte záujmov a preto koná len tak vlažne, formálne, neúčinne aby neprovokovala. Už teraz viem, že na zastupiteľstve 27-ho NIČ, absolútne nič sa nevyrieši, nepadnú žiadne riešenia v prospech Mesta, len sa skonštatuje, že sa urobila chyba a Mesto príde o poriadný balík peňazí, ktoré mohli byť využité napr. na lepšie vybavenie Jesienky alebo inú užitočnú vec-službu pre občanov. Ja kašlem na nejaké punče zadarmo, hlúpe sedliacke koncerty na námestí, dedinské maniere stavania májov, ktoré len tupia Bytču a jej obyvateľov. Ja chcem mesto. kde sa stavajú estetické stavby, kde je poriadok, práca, vybavenosť dovybavená na 100%, kde v čele mesta je tím manažérov majúci cit pre tradíciu mesta, ktorý vie zohnať financie a účelne ku prospechu mesta a jej občanov ich využiť a nie zneužiť na vlastné obohatenie. Kde sa dodržuje zákon a občan je na prvom mieste. Už niekoľko volebných období Mesto trpí, kôly zlým hospodárom hladiacim len na svoj prospech. Premárnili sa šance peňazí eurofondov, možností získať zahraničný kapitál, ktorý by viedol k zamestnanosti. Jediný človek, ktorý pracoval dobre ku prospechu mesta bola od roku 1990 pani Ing.Kramarová, ktorá jediná je schopná toto mesto naštartovať. Ostatní všetci boli a sú len HLUPÁCI. Zo zamestnancov medzi kvalitu patryl náčelník MP František Poslúch, ktorý za krátke obdobie naštartoval MP. Ostatní zamestnanci sú len tupci, rutinéri, ktorí akoby mali amputované mozgy.
Na záver len jedno. Tí, čo robia len búrku v šerbli a nie sú schopní veci aj zmysluplne dotiahnuť, zamyslite sa už konečne nad sebou a vyvoďte dosledky voči sebe !
Citovať | Nahlásiť administrátorovi
+7 #89 občan 2 kategórie 2013-06-25 06:14
však na mimoriadne sedenie MZ k stabilu a k hastre jeden poslanec nechal pozvať zástupcov stabilu, tí však neprišli alebo neboli pozvaní (účelovo ?).
Citovať | Nahlásiť administrátorovi
-8 #88 421 2013-06-24 22:02
Som tu, co povedat...nemyslim si ze je to vsetko primatorova vina. Viem, ze hned dostanem 20 minusiek ale nehrajme sa na hon na carodejnicu. Jednoducho v pripade jesienky sa stala asi najhorsia zhoda nahod aka mohla nastat v nas neprospech. V jednom bode sa stretli neschopnost pracovnikov mestskeho uradu, nekvalitna robota firmy, ktora stavala objekt jesienky a teda nasledne odhalenia skutocnosti, ktore predrazili stavbu. Tak isto neschopnost Jakastavu pri finalizacii stavby...atd. V jednom mieste a case sa stretlo tolko negativ, ze toto je vysledok. Stav je hrozivy, co na to povedat, ma niekto recept ako z toho vybrdnut? Poslanci dostanu mozno podklady a co sa potom stane...nic. Tu vidim problem, ze ak sa chcu poslanci podielat na efektivnom riadeni mesta mali by zacat rozmyslat ako v sachu aspon 3-4 kroky dopredu. Ja osobne by som necakal na papiere a lamentoval kde su, co to ma znamenat. Ja by som na zaklade poslaneckej iniciativy vyvolal stretnutie s vedenim Stabilu. Cize na jednej strane mesto a na druhej strane Stabil a nalejme si cisteho vina. Co si narokuju, co urobili zle co dobre, preco meskali peniaze a treba sa snazit uhrat nejaku dohodu a pravdaze z toho urobit pisomny zaznam. Cize ist do jednania, pravdaze za pritomnosti primatora, cize v konecnom dosledku treba pomoct primatorovy a teda mestu no a to je nad pochop niektorych poslancov. Takze ja by som zvolil uplne iny postup, najprv jednat zo Stabilom a dat to dolu zo stola a potom v tichosti si urobit poriadky doma na vlastnom piesocku. Potom mozeme skumat kto je O4C, preco sa verejne obstaravanie robilo az tak neskoro a pod...
Citovať | Nahlásiť administrátorovi
+3 #87 občan 2 kategórie 2013-06-24 18:45
No kde je teraz salón Bologa, inicátor Greguš, rozdúchajú pahrebu a pred ohňom zutekajú, nedokážu nič dotiahnúť do konca. Mám taký ciťák, že v tomto je viac ľudí namočených a asi nie je až taký záujem vedieť pravdu. Nevieme kto stojí za firmou O4C (alebo vieme a nechceme na to poukázať)a ako sa robilo verejné obstarávanie. Môj skeptický názor hovorí (žiaľ, že občania zabudnite, nie je záujem.
Citovať | Nahlásiť administrátorovi

Pridať komentár

Vážení čitatelia, prispievatelia. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.


Antispam
Načítať znova

Reklama

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.