fbpx

Reklama

komunalne-volby-2014V článku prinášame odpovede štyroch kandiátov na primátora Mesta Bytča, ktorý odpovedali na otázky čitateľov www.bytcan.sk. Za primátora mesta kandidujú štryria nominanti politických strán a jeden nezávislý kandidát. Jedného kandidáta volia voliči vo všetkých volebných obvodoch. Komunálne voľby sa uskutočnia už túto sobotu 15. novembra 2014. Súčasný primátor Miroslav Minárčík z dôvodu vysokého časového zaneprázdenia nestihol na vaše otázky odpovedať. 

• Prečo si myslíte, že by mali voliť voliči práve Vás?
Kandidát na primátora Mesta Bytča - Branislav Beňák
Ing. Branislav Beňák, SNS
Ako kandidát SNS, ktorá je konzervatívnou národne orientovanou, stredo-pravou stranou opierajúcou sa o európsko-kresťanský hodnotový systém, sa chcem podielať na presadzovaní týchto princípov a hodnôt v živote slovenskej spoločnosti. Považujem ich za východiská efektívneho formovania moderného mesta.
Kandidát na primátora Mesta Bytča - Julo Kozák
Július Kozák, nezávislý kandidát
Mám skúsenosti so samosprávou,viem naplno pracovať pre toto mesto bez bočných úmyslov.
Kandidát na primátora Mesta Bytča - Miroslav Minárčik

Bc. Miroslav Minárčik, SMER-SD
POZNÁMKA BYTCAN/SK - kandidát nestihol odpovedať

Kandidát na primátora Mesta Bytča - Juraj Putirka
Ing. Juraj Putirka, KDH
Moja vízia je Bytča ako moderné mesto pre všetkých občanov so všetkým čo k tomu patrí. Nechcem iba sľubovať, ale rád použijem všetky svoje skúsenosti a znalosti pri ďalšom rozvoji nášho mesta. Som nekonfliktný, ale zásadový vo veciach ako korupcia a klientelizmus.
Kandidát na primátora Mesta Bytča - Marián Severín
Marián Severín, NOVA
Najmä preto, že chcem zmeniť kvalitu života v Bytči vo všetkých oblastiach od rozvoja zamestnanosti, bývania mladých rodín, kvalitnej kultúry a športu, hlavne pre mládež, v rozvoji škôl a predškolských zariadení. Dôležité je postarať sa o dôstojný život našich seniorov a zabezpečiť každému Bytčanovi kvalitnú zdravotnú starostlivosť.
• Ako sa dá podľa Vás zlepšiť cestovný ruch v Bytči?
Kandidát na primátora Mesta Bytča - Branislav Beňák Ing. Branislav Beňák, SNS
V súčastnosti sú cyklodoprava a cykloturistika fenomény, ktoré majú výrazný vplyv na rozvoj cestovného ruchu. Okres Bytča je vhodnou lokalitou na vybudovanie komplexnej siete cyklotás.
Kandidát na primátora Mesta Bytča - Julo Kozák
Július Kozák, nezávislý kandidát
Naozajstnou spoluprácou s VUC, s okolitými obcami a ich starostami v rámci mikroregiónu. Musíme začať propagovať našu históriu, súčastnosť, víziu a pamiatky, ale nie len článkami v novinách s fotkami primátorov.
Kandidát na primátora Mesta Bytča - Miroslav Minárčik

Bc. Miroslav Minárčik, SMER-SD
POZNÁMKA BYTCAN/SK - kandidát nestihol odpovedať

Kandidát na primátora Mesta Bytča - Juraj Putirka
Ing. Juraj Putirka, KDH
Cestovný ruch by patril k mojej priorite. Veľmi rád cestujem a mal som možnosť aj žiť v zahraničí, kde som si ešte viac uvedomil ako v tejto oblasti naše mesto zaostáva. Dôležité bude pripraviť sa v novom programovacom období na čerpanie eurofondov a pripraviť projekty, ktoré prinesú nášmu mestu rozvoj aj v tejto oblasti. Snažil by som sa prilákať turistov do nášho mesta propagáciou pamiatok a aj zaujímavými spoločenskými, turisticky atraktívnymi akciami.
Kandidát na primátora Mesta Bytča - Marián Severín
Marián Severín, NOVA
Rozvoj cestovného ruchu vidím v dvoch rovinách. V krátkodobej – by som vytvoril turistickú informačnú kanceláriu, ktorá bude mať za cieľ vytvárať turistické ponuky a turistické balíky v meste a okolí, zúčastňovať sa v spolupráci s podnikateľmi v cestovnom ruchu v meste na výstavách o cestovnom ruchu a tam ponúkať turistické balíky a informácie o Bytči a okolí, vytvárať podmienky pre podnikateľov v cestovnom ruchu cez rôzne benefity, ktoré môže mesto v súlade so zákonmi zrealizovať a úzko spolupracovať s Krajskou organizáciou cestovného ruchu v Žiline, ktorá nám vie byť v tejto otázke nápomocná. Z dlhodobého pohľadu je dôležité spracovať koncepciu rozvoja cestovného ruchu v meste a okolí s cieľom využiť čerpanie eurofondov v tejto oblasti. Táto koncepcia by bola dlhodobá, rozdelená na etapy, ktorých realizácia sa bude vyžadovať aj v ďalších volebných obdobiach.
• Pán Kozák, ale aj ďalší kandidáti na primátorov húževnato poukazujú na pochybenia stavebného úradu. Po Vašom zvolení nastanú na tomto odelení personálne zmeny?
Kandidát na primátora Mesta Bytča - Branislav Beňák Ing. Branislav Beňák, SNS
Nie som zástanca fluktuácie na žiadnom pracovnom poste, či v súkromnom alebo verejnom sektore. Ľudia ktorí prejdú pracovným pohovorom a na danej pozícii pracujú nejaký ten rok musia o svojej práci čo to vedieť. Ak by sa prišlo pri previerkach na nedostatok pracovných schopností vykonávať danú funkciu, riešil by som to systémom preškolovania ku zvýšeniu kvalifikácie a efektívnosti. Nepáči sa mi, že ľuďom podsúvaťe a tým pádom nenápadne preferujete pána Kozáka. Začiatok tejto otázky by som preformuloval.
Kandidát na primátora Mesta Bytča - Julo Kozák
Július Kozák, nezávislý kandidát
Určite áno. Pani Hudcovská je naozajstná odborníčka, ktorá nedávno, ako blesk z čistej oblohy spadla na tento úrad. To je človek čo si to miesto zaslúži aj s Gabikou. Sú dobre zohraté. Kazí im to len pán primátor, ktorý to vyriešil šalamúnsky, pani Hudcovská je ale len na zástup. Pokiaľ by primátor neprešiel, končí. Ja to ale nedovolím, skončí tu úplne niekto iný.
Kandidát na primátora Mesta Bytča - Miroslav Minárčik

Bc. Miroslav Minárčik, SMER-SD
POZNÁMKA BYTCAN/SK - kandidát nestihol odpovedať

Kandidát na primátora Mesta Bytča - Juraj Putirka
Ing. Juraj Putirka, KDH
Personálne zmeny sú vždy citlivá téma a pred voľbami často aj populisticky zneužívaná. Pristupoval by som v tejto oblasti veľmi opatrne a citlivo po zvážení všetkých skutočností. Samozrejme, ak by sa ukázalo ako nevyhnutné takéto zmeny uskutočniť, urobil by som to, najmä ak by malo dôjsť k zlepšeniu komunikácie s občanmi mesta.
 
Kandidát na primátora Mesta Bytča - Marián Severín
Marián Severín, NOVA
Áno, poukazuje sa na rôzne pochybenia stavebného úradu. Ja by som sa v prvom rade preveril skutočnosť, či sa naozaj v jednotlivých prípadoch pochybilo a kto pochybil a na základe toho by som vyvodil dôsledky.
• Aké sú podľa Vás najdôležitejšie kompetencie primátora? V minulosti boli primátorovi kompetencie výrazne obmedzené. Budete tieto kompetencie meniť alebo budú platiť aj naďalej?
Kandidát na primátora Mesta Bytča - Branislav Beňák Ing. Branislav Beňák, SNS
Keďže som ešte nikdy ako primátor mesta nepracoval, nemôžem posúdiť aké špecifické kompetencie sú predmetom tejto otázky. Funkcia primátora ako každá iná politická, teda verejná funkcia je služba ľudu a nie služba osobným ambíciám alebo jednotlivcom.
Kandidát na primátora Mesta Bytča - Julo Kozák
Július Kozák, nezávislý kandidát
Ja som sa pričinil o zníženie týchto kompetencii, nakoľko sme mu ich na začiatku volebného obdobia zvýšili. Určite to ponechám na terajšej úrovni.
 
Kandidát na primátora Mesta Bytča - Miroslav Minárčik

Bc. Miroslav Minárčik, SMER-SD
POZNÁMKA BYTCAN/SK - kandidát nestihol odpovedať

Kandidát na primátora Mesta Bytča - Juraj Putirka
Ing. Juraj Putirka, KDH
Kompetencie primátora sú dané zákonom, skôr niektoré kompetencie zastupiteľstva sa podľa mňa presunuli na primátora a to by som chcel zmeniť tak, aby do rozhodovanie o meste boli ešte viac zainteresovaní poslanci, ide najmä o rozpočet mesta, výberové konania.
 
Kandidát na primátora Mesta Bytča - Marián Severín Marián Severín, NOVA
Kompetencie primátora sú dané zákonom, tzn. že ak zastupiteľstvo obmedzuje kompetencie primátora, porušuje tým zákon. Myslím si, že mestské zastupiteľstvo presvedčím v mojich aktivitách tak, že nebude potrebné, aby mi mestské zastupiteľstvo obmedzovalo kompetencie, ale opačne, bude so mnou úzko spolupracovať. Ja nechcem bojovať s poslancami, chcem s nimi spolupracovať s cieľom rozvoja nášho mesta. 
• Aký plat si ako primátor predstavujete?
Kandidát na primátora Mesta Bytča - Branislav Beňák Ing. Branislav Beňák, SNS
Štandardný plat slovenského menežéra, takže cca 3000,- eur.
Kandidát na primátora Mesta Bytča - Julo Kozák
Július Kozák, nezávislý kandidát
Primeraný, ja nebudem sedieť na troch stoličkách, budem len primátorom tohoto mesta na plný úväzok a dvadsaťštyri hodín denne.
 
Kandidát na primátora Mesta Bytča - Miroslav Minárčik

Bc. Miroslav Minárčik, SMER-SD
POZNÁMKA BYTCAN/SK - kandidát nestihol odpovedať

Kandidát na primátora Mesta Bytča - Juraj Putirka
Ing. Juraj Putirka, KDH
Optimálne na dolnej zákonom stanovej hranici.
 
Kandidát na primátora Mesta Bytča - Marián Severín Marián Severín, NOVA
Plat primátora je opäť určený zákonom, má svoje hranice, plat schvaľujú poslanci mestského zastupiteľstva, tzn. od nich závisí, aký plat bude mať primátor schválený. Ak by som sa stal primátorom, určite budem časť svojho platu odvádzať do novovytvoreného fondu, z ktorého budú financované charitatívne aktivity.
• V Bytči dlhú dobu rezonuje problematika výstavby športovej haly. Myslíte si, že je možné postaviť športovú halu z mestského rozpočtu alebo bude potrebné hľadať iný druh financovania??
Kandidát na primátora Mesta Bytča - Branislav Beňák Ing. Branislav Beňák, SNS
Projekt športovej haly, ak má slúžiť viacerým generáciám sa nedá vybudovať za pár drobných. Takýto projekt potrebuje premyslenú koncepciu, za ktorú sa nebudeme hanbiť. Ak to myslíme vážne, úveru sa nevyhneme, ale úžitok z nej bude mať nie len mesto, ale aj celý okres.
Kandidát na primátora Mesta Bytča - Julo Kozák
Július Kozák, nezávislý kandidát
Pokiaľ to bude hala primeraná potrebám tohoto mesta, ako napríklad štúdia, ktorú som predstavil aj v tlači, nemyslím si, že by sme to nevedeli spraviť aj z rozpočtu. Veď očkávame príjem z daní priemyselného parku, ktorý tu onedlho vyrastie, alebo z konsolidácie, veď v minulom roku sme mali prebytok v rozpočte cca 128.000 Eur. Nemáme dokončenú súťaž na odpad, tam vidím tiež šetrenie. Samozrejme, že máme predjednaný aj iný spôsob financovania s občianským združením v spolupráci s ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu. Pokiaľ sa stanem primátorom, dotiahneme aj toto do úspešného konca. Hľadám aj iné riešenie a vyzerá to tak, že by to bolo v budúcnosti priechodné. Nevylučujem ani stavbu tej pôvodnej veľkej haly, nakoľko by sme vedeli dostať viac mimorozpočtových financii, ktoré nám teraz niekto ponúkol, nakoľko vidí naozajstný záujem o športovú halu v Bytči. Ale tu by muselo byť naozaj transparentné obstarávanie, lebo aj tam by ta cena tej pôvodnej haly bola určite omnoho nižšia.
 
Kandidát na primátora Mesta Bytča - Miroslav Minárčik

Bc. Miroslav Minárčik, SMER-SD
POZNÁMKA BYTCAN/SK - kandidát nestihol odpovedať

Kandidát na primátora Mesta Bytča - Juraj Putirka
Ing. Juraj Putirka, KDH
Žiaľ športová hala sa stala vďačnou témou komunálnych volieb v našom meste už niekoľko predchádzajúcich volebných období. Všetci dobre vieme, ako nám tu takáto hala chýba. Chcem takto otvorene povedať, že jej vybudovanie by bola ďalšia z mojich priorít. Nielen bytčianska hádzaná si ju skutočne konečne zaslúži. Malo by isť o viacúčelovú halu, tak aby mala širšie využitie a tým by bola aj jej prevádzka udržateľná. Predstavujem si ju ako stánok pre športové a kultúrne príležitosti celého regiónu.
 
Kandidát na primátora Mesta Bytča - Marián Severín Marián Severín, NOVA
Dlhodobo sa o tom diskutuje a stále len v teoretickej rovine... Mesto Bytča určite športovú halu potrebuje. Financovanie výstavby je potrebné riešiť v 3 rovinách – spoluúčasť mesta, spoluúčasť štátu a určite by som oslovoval podnikateľské subjekty za účelom sponzorskej podpory takejto výstavby.
• V prípade úspešnej výstavby, máte predstavu koľko by stála prevádzka športovej haly a z čoho by sa na jej chod získali finančné prostriedky?
Kandidát na primátora Mesta Bytča - Branislav Beňák Ing. Branislav Beňák, SNS
V spolupráci s vyšším územným celkom a športovými organizáciami si viem predstaviť plné využitie multifunkčnej športovej haly a teda financovanie pri plnom vyťažení by nemalo byť problémom. Projet musí byť koncipovaný ako finančné aktívum.
Kandidát na primátora Mesta Bytča - Julo Kozák
Július Kozák, nezávislý kandidát
Napríklad aj z dotácie, ktorú dnes dávame hádzanej na prenájom haly v Predmieri. Efektívne využívanie tejto haly. Určitý čas klubu, školám, cvč a prenájom ako všade inde. Len je to potrebné dobre zmanažovať. Ďalšie zdroje určite prídu z iných kultúrnych podujatí, ktoré dnes tomuto mestu chýbajú, taktiež z firemných akcií a mítingov. Netreba zabúdať na to, že existencia tejto športovej haly podporí aj podnikanie v Bytči, reštaurácie a ubytovanie.
 
Kandidát na primátora Mesta Bytča - Miroslav Minárčik

Bc. Miroslav Minárčik, SMER-SD
POZNÁMKA BYTCAN/SK - kandidát nestihol odpovedať

Kandidát na primátora Mesta Bytča - Juraj Putirka
Ing. Juraj Putirka, KDH
Ako som už spomenul v predchádzajúcej odpovedi, hala by si z časti musela zarobiť aj sama na seba. Pokiaľ ide o jej výstavbu, jej financovanie by samozrejme muselo byť aj z iných ako rozpočtových zdrojov.
 
Kandidát na primátora Mesta Bytča - Marián Severín Marián Severín, NOVA
Prevádzkovanie športovej haly bude vychádzať z toho, na aké účely bude využitá, predpokladám, že využitie v nej by našli športové kluby a družstvá, základné školy, ktoré by ju mali k dispozícii bezplatne. Po skolaudovaní športovej haly je jednoznačne potrebné naštartovať komerčné využitie jej priestorov – tzn. prenajímanie haly na rôzne akcie, športové podujatia, výstavy, kultúrne vystúpenia tak, aby prevádzka športovej haly čo najmenej zaťažila mestský rozpočet.
• Ako chcete v budúcnosti riešit vjazd do Bytče od mosta? Hlavný vjazd do mesta sa zrušil, prečo?
Kandidát na primátora Mesta Bytča - Branislav Beňák Ing. Branislav Beňák, SNS
Nerozumiem otázke. Vjazdov do mesta je podľa mňa dosť. Teda aj únikových ciest v prípade núdze. V tomto smere je na tom Bytča nadštandartne.
Kandidát na primátora Mesta Bytča - Julo Kozák
Július Kozák, nezávislý kandidát
Už sa to rieši aj teraz a určite spravím všetko pre to aby sa tu spravila úplne iná križovatka aj s napojením na priemyselnú časť a otvorenie po bývalú Makytu. Určite niektorí budú proti tomu, lebo si zvykli na uzáveru, ale musíme prísť k vzájomnej dohode.
 
Kandidát na primátora Mesta Bytča - Miroslav Minárčik

Bc. Miroslav Minárčik, SMER-SD
POZNÁMKA BYTCAN/SK - kandidát nestihol odpovedať

Kandidát na primátora Mesta Bytča - Juraj Putirka
Ing. Juraj Putirka, KDH
Priznám sa, že úplne nerozumiem tejto otázke, čo konkrétne máte na mysli. Čo sa týka dopravy v meste, vjazdov, myslím si, že vybudovaním diaľnice a príslušného obchvatu mesta a hlavného kruhového objazdu sa dopravná situácia v samotnom meste zlepšila.
 
Kandidát na primátora Mesta Bytča - Marián Severín Marián Severín, NOVA
Nerozumiem veľmi tejto otázke, ale ak ste tým mysleli to, že je zakázaný prejazd cez mesto nákladným vozidlám nad 3,5 tony, tak s tým úplne súhlasím, pretože je vybudovaný obchvat poza mesto, aby nebolo centrum zaťažované prejazdom nákladných vozidiel. Mám v pláne dať na príslušnú fakultu Žilinskej univerzity vypracovať urbanistický plán mestských komunikácií, ktorý by mohol dať pohľad na optimalizáciu parkovania a dopravy v centre mesta.
• Kto povolil dať reklamu na kruhový objazd v Bytči? Je to provízia pre firmu ktorá dávala kvety pred mestský úrad?
Kandidát na primátora Mesta Bytča - Branislav Beňák Ing. Branislav Beňák, SNS
Nemyslím si, že táto otázka patrí do tohto fóra. Treba sa spýtať občanmi zvolených zástupcov mesta, teda súčasného mestského zastupiteľstva.
Kandidát na primátora Mesta Bytča - Julo Kozák
Július Kozák, nezávislý kandidát
To sa musíte pýtať na správe ciest. Alebo sa treba spýtať, kto sa prihovoril a prečo, žeby primátor? Veď len zákazky od mesta pre túto firmu za ostatný rok, sa pohybujú v tisícoch eur.
 
Kandidát na primátora Mesta Bytča - Miroslav Minárčik

Bc. Miroslav Minárčik, SMER-SD
POZNÁMKA BYTCAN/SK - kandidát nestihol odpovedať

Kandidát na primátora Mesta Bytča - Juraj Putirka
Ing. Juraj Putirka, KDH
Asi máte na mysli cestu I/18, ktorá je štátna a v správe SSC. Ale ak by to bolo potrebné z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky odstrániť, nemal by som s tým žiadny problém, využijúc kompetencie mesta.
 
Kandidát na primátora Mesta Bytča - Marián Severín Marián Severín, NOVA
Bohužiaľ, na túto otázku neviem kompetentne odpovedať.
• Dobrý deň, rada by som sa opýtala kompetentných, ako mienia riešiť kopy hliny medzi Malou Bytčou a čističkou, ktoré zostali po položení plynového potrubia v cestnej priekope. Namiesto priekopy sú tam kopce zeminy a aj teraz (hoci už dlho nepršalo)tam na cestu vyteká voda, ktorá bude onedlho namŕzať a postupne sa bude rozlievať po hlavnej ceste. Zrejme sa bude čakať, až sa tam stane nešťastie - možno až tragédia a potom sa tým kompetentní začnú zaoberať. Pritom by stačilo tak málo, zeminu odviesť a urobiť novú priekopu.Šírili sa aj chýry, že by tam mal byť chodník pre chodcov. Myslím, že tento rok tam určite chodník nebude, ale zima už pomaly klope na dvere, takže treba prijať aspoň provizórne riešenie - priekopu. Vopred ďakujem za Vaše odpovede a prajem Vám hodne zdaru vo voľbách.?
Kandidát na primátora Mesta Bytča - Branislav Beňák Ing. Branislav Beňák, SNS
Riešenie tohto problému je tak triviálne, že pani si odpovedala sama. Stačí už len zatlačiť na naších zástupcov, teda poslancov, aby jednali aktívne k náprave a eliminácii hrozby.
Kandidát na primátora Mesta Bytča - Julo Kozák
Július Kozák, nezávislý kandidát
Dodnes nie je podpísaná zmluva medzi mestom a víťazom súťaže pre nové podmienky, ktoré neboli v súťaži. V minulom týždni zariadili, že už nebude vytekať voda na cestu. Avšak určite tam ten chodník bude. Len sa teraz robí niekomu zle, ako je to v BY normálne. Naviac prebieha rekonštrukcia čističky a blato na ceste v ostatných dňoch pochádzalo práve z vývozu zeminy z čističky, píšem o tom pre to, že aj na to sa ma občania upozornili, že okrem vody je tam už aj blato.
 
Kandidát na primátora Mesta Bytča - Miroslav Minárčik

Bc. Miroslav Minárčik, SMER-SD
POZNÁMKA BYTCAN/SK - kandidát nestihol odpovedať

Kandidát na primátora Mesta Bytča - Juraj Putirka
Ing. Juraj Putirka, KDH
Nakoľko bezpečnosť občanov je prvoradá, túto oblasť by som riešil okamžite, aj dočasným, provizórnym riešením ako navrhujete. Po bližšom oboznámení so situáciou, by som pristúpil k riadnemu doriešeniu daného problému. Čo sa týka chodníka do Malej Bytče, zasadil by som sa o jeho realizáciu, nakoľko daný úsek je pre chodcov veľmi nebezpečný.
 
Kandidát na primátora Mesta Bytča - Marián Severín Marián Severín, NOVA
Máte pravdu, je to v hroznom stave a nechápem prečo sa stavenisko nezabezpečilo tak, aby nedochádzalo k úniku hliny na vozovku. Touto sťažnosťou by som apeloval na poslanca za miestnu časť a stavebný úrad, aby okamžite žiadal o nápravu u realizátora tohto diela.
• Odvoz zberu BIO odpadu je nedostatočný. V letných mesiacoch vývoz jedenkrát za mesiac nestačí. Vy, ako budúci kandidáti, vedeli by ste zabezpečiť častejší vývoz BIO odpadu?
Kandidát na primátora Mesta Bytča - Branislav Beňák Ing. Branislav Beňák, SNS
Samozrejme.

Kandidát na primátora Mesta Bytča - Julo Kozák
Július Kozák, nezávislý kandidát
Áno, ale to musíme inak pojať. Je potrebné prepracovať celé odpadové hospodárstvo a hľadať riešenia na zníženie ton odpadu. Musíme sa zaoberať aj triedením odpadu, nielen bio, plast, sklo, ale aj tuhého komunálneho odpadu na úrovni mesta a mestských častí. Určite je potrebné do tohto procesu, s plnou vážnosťou, zapojiť aj technické služby.
 
Kandidát na primátora Mesta Bytča - Miroslav Minárčik

Bc. Miroslav Minárčik, SMER-SD
POZNÁMKA BYTCAN/SK - kandidát nestihol odpovedať

Kandidát na primátora Mesta Bytča - Juraj Putirka
Ing. Juraj Putirka, KDH
Ako člen výboru záhradkárov v Bytči mám k tejto oblasti špecifický vzťah. Ide o skutočne dobrý a prospešný projekt, ktorý treba podporovať. Budem chcieť zabezpečiť aj častejší vývoz takéhoto odpadu v kritických mesiacoch.

 
Kandidát na primátora Mesta Bytča - Marián Severín Marián Severín, NOVA
V letných mesiacoch je tento vývoz nedostatočný, mal by sa realizovať 2x do týždňa.
• Ktoré sú Vaše najdôležitejšie body programu?
Kandidát na primátora Mesta Bytča - Branislav Beňák

Ing. Branislav Beňák, SNS
Najdôležitejší bod nášho programu považujem založenie Združenia Záujomových a Politických Organizácii (ZZPO) ako poradný orgán mestskému zastupiteľstvu.

Kandidát na primátora Mesta Bytča - Julo Kozák
Július Kozák, nezávislý kandidát
• Spravodlivé, transparentné mesto pre ľudí • Rýchle a systémové dobudovanie športovísk • Výstavba nájomných bytov pre mladé rodiny • Stabilizácia podmienok pre podnikanie • Pomoc začínajúcim podnikateľom / START UP PROJECTS / • Vytvorenie podmienok pre vstup investorov - zvýšenie zamestnanosti • Zrýchlenie stavebných konaní v rámci zákona • Rýchle dobudovanie dopravnej infraštruktúry v meste a mestských častiach • Bezpečné chodníky pre chodcov a cyklotrasy v blízkom okolí mesta • Spravodlivé rozdeľovanie investícii v meste a v mestských častiach • Rozvoj turizmu, kultúry a športu • Mám aj iné body, ktoré na mojich letákoch nenájdete ako napríklad nový cintorín Bytči, rozšírenie technických služieb a podobne.

 
Kandidát na primátora Mesta Bytča - Miroslav Minárčik

Bc. Miroslav Minárčik, SMER-SD
POZNÁMKA BYTCAN/SK - kandidát nestihol odpovedať

Kandidát na primátora Mesta Bytča - Juraj Putirka
Ing. Juraj Putirka, KDH
Mojou víziou je moderné mesto pre všetkých občanov, prioritou výstavba športovej haly, cestovný ruch, vytvorenie podmienok k prilákaniu investícii a otvorený mestský úrad.

 
Kandidát na primátora Mesta Bytča - Marián Severín Marián Severín, NOVA
Nové pracovné príležitosti – určite vytvoriť podmienky pre investorov, je potrebné rokovať so SARIO (Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu) a taktiež podporovať miestnych podnikateľov v tvorbe pracovných miest rôznymi stimulmi.

Otvorený a transparentný úrad – pre všetkých občanov. Chcem vytvoriť KLIENTSKÉ CENTRUM pre občanov mesta. Aby mali možnosť si všetko vybaviť na jednom otvorenom mieste, nie chodiť od dverí k dverám. Zavediem VEREJNÉ STRETNUTIA S OBČANMI a DNI OTVORENÝCH DVERÍ na pravidelnej báze. Vytvorme z občanov, podnikateľov a aktivistov v meste ODBORNÉ SKUPINY pre ZLEPŠENIE ČINNOSTI MESTA, pre STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE, pre KULTÚRU či ZACHOVANIE DEDIČSTVA našich otcov.

Výstavba a rozvoj mesta. Chcem naštartovať výstavbu ŠTARTOVACÍCH BYTOV pre mladé rodiny, bývanie v meste Bytča nech sa stane atraktívnym a zaujímavým. Budem dbať pri projektovaní nových ulíc na BEZPEČNOSŤ NAŠÍCH DETÍ. Nech ich cesta do školy, škôlky či do CVČ je bezpečná a monitorovaná kamerami.
Chcem riešiť časovanú bombu mesta – kapacitne plný cintorín. Nové priestory pre cintorín je potrebné riešiť bezodkladne. Kvalite života v Bytči chýba prepracovaná RELAX ZÓNA pre deti, mládež a rodičov. Ideálnym priestorom pre takúto zónu je park pri Rajčuli.

Kultúra a rozvoj turizmu. Okrem už vyššie spomenutého ohľadom rozvoja turizmu chcem vytvoriť PAMATNÚ IZBU OSOBNOSTÍ MESTA. Je dôležité poznať našich slávnych predkov, veď máme byť na čo hrdí. REGIONÁLNE DNI ĽUDOVÉHO REMESLA je projekt, ktorý chcem rozbehnúť pre región Bytča. Odovzdajme tradície a kultúru našim deťom.

• Je podľa Vás potrebné urobiť personálne zmeny na mestskom úrade?
Kandidát na primátora Mesta Bytča - Branislav Beňák Ing. Branislav Beňák, SNS
Nie, zmeny nie sú najdôležitejšie, ale kontinuálne zvyšovanie odbornosti áno.

Kandidát na primátora Mesta Bytča - Julo Kozák
Július Kozák, nezávislý kandidát
Do určitej miery áno, len niekedy je najdôležitejšie zmeniť vedenie a potom sa uvidí, ako sa budú zamestnanci naozaj správať a aká je ich skutočná odborná zdatnosť. Najspravodlivejšie bude, aby si nový primátor zreorganizoval nový tím ľudí, samozrejme, že aj zo zamestnancov úradu, nakoľko mnohí sú naozajstní profesionáli vo svojom obore.

 
Kandidát na primátora Mesta Bytča - Miroslav Minárčik

Bc. Miroslav Minárčik, SMER-SD
POZNÁMKA BYTCAN/SK - kandidát nestihol odpovedať

Kandidát na primátora Mesta Bytča - Juraj Putirka
Ing. Juraj Putirka, KDH
Ako som už v jednej odpovedi uviedol, personálne zmeny sú vždy citlivá téma a pristupoval by som v tejto oblasti veľmi opatrne a citlivo, po zvážení všetkých skutočností, avšak neváhal by som takéto zmeny zrealizovať, ak by sa ukázali ako nevyhnutné napríklad v prípade korupčného správania.
Kandidát na primátora Mesta Bytča - Marián Severín Marián Severín, NOVA
Je mi ťažko to posudzovať „zvonku", ale verím, že ľudia, ktorí robia na mestskom úrade sa snažia robiť svoju prácu podľa svojich najlepších vedomostí a skúsenosti. Ak to bude situácia vyžadovať, je možné urobiť personálny audit, ktorý by ukázal, koľko ľudí má na úrade robiť a aké by mali byť ich náplne práce. Rád by som pracovníkom mestského úradu poskytol školenia, ktoré by zvyšovali ich kvalifikáciu a odbornosť v potrebných oblastiach.
• Ste za to, aby boli verejné aj zasadnutia mestských komisií a mestskej rady?
Kandidát na primátora Mesta Bytča - Branislav Beňák Ing. Branislav Beňák, SNS
Áno
Kandidát na primátora Mesta Bytča - Julo Kozák
Július Kozák, nezávislý kandidát
Nemám s tým najmenší problém, aj dnes kto sa ohlási na komisiu je prizvaný, len niektoré veci nemôžu byť verejné kvôli informáciam, ktoré zákon nepovoľuje zverejňovať, osobné údaje a podobne. Znamená to, že pokiaľ to zákon umožní, nemám problém aby všetky zasadnutia boli verejné. Je však potrebné dodať, že na zastupiteľstvá v priemere chodí v našom dvanástisícovom meste, iba desať až pätnásť spoluobčanov, čo je smutné.
Kandidát na primátora Mesta Bytča - Miroslav Minárčik

Bc. Miroslav Minárčik, SMER-SD
POZNÁMKA BYTCAN/SK - kandidát nestihol odpovedať

Kandidát na primátora Mesta Bytča - Juraj Putirka
Ing. Juraj Putirka, KDH
S týmto by som nemal žiadny problém práve naopak plne podporujem.
 
Kandidát na primátora Mesta Bytča - Marián Severín Marián Severín, NOVA
Zasadnutia mestského zastupiteľstva sú samozrejme verejné. Mestská rada konkretizuje, upresňuje program na mestské zastupiteľstvo, prípadne sa podieľa na príprave materiálov, pripravuje jednotlivé body programu tak, aby sa vedeli poslanci jasne a spravodlivo rozhodnúť. Nebránim sa účasti občanov na mestských komisiách a radách, najmä ak bude prejednávaný program týkajúci sa určitej skupiny občanov alebo miestnej časti. Otvorenosť voči občanom chcem zabezpečiť hlavne pravidelnými stretnutiami s nimi podľa vyššie uvedeného bodu v mojom programe.
• Výstavba vodovodu a kanalizácie nepočíta s prímestskou časťou Pšurnovice. Ako chcete riešiť problém Pšurnovíc?
Kandidát na primátora Mesta Bytča - Branislav Beňák Ing. Branislav Beňák, SNS
Žijeme v 21. stotočí. Je nemyliteľné , aby Pšurnovice boli v stredoveku. Problém Pšurnovíc musí byť riešený prioritne. Tečúca voda dnes nemôze byť luxus ale samozrejmosť.
Kandidát na primátora Mesta Bytča - Julo Kozák
Július Kozák, nezávislý kandidát
Na základe kauzy Sevaku na Bytčiansku sa to už v súčastnosti rieši a už by to malo byť aj v rozpočte Sevaku, strach je strach. V tejto kauze som sa osobne angažoval, aby sa táto vec zverejnila, za čo dodnes znášam nepríjemné následky a ataky na moju osobu. Odstupom času to ale prináša ovocie, čiže poviem to narovinu, Pšurnovice vodu mať budú.
Kandidát na primátora Mesta Bytča - Miroslav Minárčik

Bc. Miroslav Minárčik, SMER-SD
POZNÁMKA BYTCAN/SK - kandidát nestihol odpovedať

Kandidát na primátora Mesta Bytča - Juraj Putirka
Ing. Juraj Putirka, KDH
Žiadna z našich mestských častí sa nesmie cítiť ukrátená, mojou prioritou je spravodlivé a transparentné prerozdeľovanie finančných prostriedkov do všetkých častí mesta. Pokiaľ ide o Pšurnovice, je načase prejsť od sľubov k činom. Peniaze by som sa snažil získať z rozvojových fondov Európskej únie.
Kandidát na primátora Mesta Bytča - Marián Severín Marián Severín, NOVA
Je zaujímavé, ako pracovali poslanci, keď nevedeli zakomponovať Pšurnovice do projektu Odkanalizovanie miest a obcí. Dnes je mi ťažko posudzovať a sľúbiť, ako to dostať do rozbehnutého projektu. Je potrebné vypracovať projektovú dokumentáciu a rozpočet a hľadať riešenie, aj napr. v spolupráci s VÚC, či by bolo možné pripojiť Pšurnovice do rozbehnutého projektu. V každom prípade je potrebné, aby v 21. storočí boli v mestských častiach funkčná voda a kanalizácia.
• Hovorí sa, že v Bytči začne výstavba nového podniku. Viete nám povedať niečo bližšie?
Kandidát na primátora Mesta Bytča - Branislav Beňák Ing. Branislav Beňák, SNS
Nie, k takýmto informáciam prístup nemám.

Kandidát na primátora Mesta Bytča - Julo Kozák
Július Kozák, nezávislý kandidát
Viacerých, nejedná sa len o jeden. Budú tu možno až štyri firmy, ktoré budú orientované na automobilku Hyunday - Kia. Okrem toho, Švajčiarská firma sa rozšíri ešte o jednu halu a pri čističke sa rokuje s ďalším investorom, ktorý by mal zastavať celé to územie, naplánované v územnom pláne pre ľahký priemysel. Dalo by sa o tom dlhšie písať, nakoľko sa pohybujem na rokovaniach s týmto spojených už dlhší čas a zamestnanosť by sa mala v krátkodobom výhľade pohybovať na úrovni 600 až 1000 ľudí.
 
Kandidát na primátora Mesta Bytča - Miroslav Minárčik

Bc. Miroslav Minárčik, SMER-SD
POZNÁMKA BYTCAN/SK - kandidát nestihol odpovedať

Kandidát na primátora Mesta Bytča - Juraj Putirka
Ing. Juraj Putirka, KDH
Úlohou mesta je hlavne pripraviť územie tak, aby sme mohli lákať investorov. Vzhľadom na to že mám skúsenosti ako rozmýšľajú zahraničný investori dôležitá je aj korektná, odborná a transparentná komunikácia s možnými investormi. Samozrejme je nevyhnutné podporovať takého aktivity a tým prispieť k zníženiu stále vysokej miery nezamestnanosti v našom meste a blízkom okolí.
Kandidát na primátora Mesta Bytča - Marián Severín Marián Severín, NOVA
Niektoré položené otázky sú šité mieru jedného kandidáta na primátora alebo si ich položil sám... O tejto investícií viem toľko, že je to švajčiarská firma, ktorá bude vyrábať elektrorozvádzače pre firmu ABB, ale či je to reálne?...
• Kandidáti vo svojich predvolebných sľuboch hovoria o vyššej zamestnanosti. Ako to chcete dosiahnúť?
Kandidát na primátora Mesta Bytča - Branislav Beňák Ing. Branislav Beňák, SNS
Máme priestor na vybudovanie stredne ľahkého priemyselného parku. Pozícia vzhľadom k napojeniu na diaľniciu je viac než ideálna. Po stagnujúcom Kinexe máme dosť značné odborné personálne rezervy, ktoré by takto prišli k príležitosti sa zamestnať.
Kandidát na primátora Mesta Bytča - Julo Kozák
Július Kozák, nezávislý kandidát
Onedlho uvidíte, Švajčiarský investor prišiel aj na základe mojej inivciatívy. S Kórejskými zástupcami čo chceli ísť do BY som tiež rokoval medzi prvými ale sa nedostali ku čističke ale za TRW pre lepšiu cenu za pozemok, ale som neprotestoval, lebo to ostalo v Bytči. Dnes je zacielená dotácia ministerstva hospodárstva na Bytču, nakoľko máme dobrú strategickú polohu a my to musíme využiť, pokiaľ je to takPrinesie to tých 600 až 1000 pracovných miest.

 
Kandidát na primátora Mesta Bytča - Miroslav Minárčik

Bc. Miroslav Minárčik, SMER-SD
POZNÁMKA BYTCAN/SK - kandidát nestihol odpovedať

Kandidát na primátora Mesta Bytča - Juraj Putirka
Ing. Juraj Putirka, KDH
Snažil by som sa v tejto oblasti vyvíjať maximálne úsilie pri rokovaní s miestnymi či zahraničnými investormi. Transparentným obstarávaním ušetrené prostriedky by sme investovali do rozvoja, čim by sa vytvorili ďalšie možnosti aj pre našich drobných podnikateľov a živnostníkov. Náš región im má stále čo ponúknuť.
Kandidát na primátora Mesta Bytča - Marián Severín Marián Severín, NOVA
Využime všetky dostupné prostriedky a možnosti na to, aby mesto účinne pomohlo záujemcom o investovanie dosiahnuť na území mesta všetky dostupné investičné stimuly, ktoré im môžu zo zákona poskytnúť jednotlivé ministerstvá - Ministerstvo hospodárstva, Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, Ministerstvo financií SR, Ministerstvo práce a sociálnych vecí a rodiny SR a úrad Žilinského samosprávneho kraja. Chcem byť nápomocný všetkým investorom, tak aby sme zabezpečili v Bytči a okolí čo najviac malých, stredných a prípadne aj veľkých firiem, ktoré poskytnú občanom mesta pracovnú príležitosť. Chcem vytvoriť tím špecialistov, ktorí sa budú aktívne a permanentne venovať investorom, projektom a grantovým výzvam tak, aby sa riešili všetky administratívne prekážky bezodkladne. Ak investor rozhodne v Bytči investovať, ukážeme mu, že všetky legislatívne kroky sa dajú stihnúť v termíne stanovenom zákonom a že úrad pracuje pre každého rýchlo, bez zbytočného naťahovania a ochotne. Už žiadne nálezy prokuratúry, už žiadne dodatočné stavebné povolenia, už žiadne osobné antipatie pri výklade stavebného zákona.
• Čo kultúra pre mladých? Prečo sa v Bytči cez kultúrne leto zabavia len starší?
Kandidát na primátora Mesta Bytča - Branislav Beňák Ing. Branislav Beňák, SNS
Problém vidím aj v generačnom rozdiele a značnom vekomvom odstupe naších poslancov od súčasnej mladej generácie. Ja s mojími politickými kolegami predstavujueme novú generáciu politikov, ktorí rozumejú širšiemu vekovému spektru. Nakoľko členovia strany SNS v okrese Bytča sú vo vekovom rozmedzí od 21 po dôchodcov. Preto aj v tejto oblasti by sme sa snažili nájsť prieniky, ktoré by vyhovovali všetkým generáciám.
Kandidát na primátora Mesta Bytča - Julo Kozák
Július Kozák, nezávislý kandidát
Súčasné vedenie mesta kladie dôraz na kultúrne vyžitie starších ľudí, čo je podľa mňa diskriminujúce pre strednú a mladú generáciu. Preto využijem svoje skúsenosti z tejto oblasti a budeme na meste koordinovať rozčlenenie financií na kultúru rovnako pre všetky generácie. Využijeme najmä naše hudobné zoskupenia, jednotlivcov a hudobné školy. Do tohoto konceptu zapadá aj tá plánovaná, multifunkčná, športová hala.
Kandidát na primátora Mesta Bytča - Miroslav Minárčik

Bc. Miroslav Minárčik, SMER-SD
POZNÁMKA BYTCAN/SK - kandidát nestihol odpovedať

Kandidát na primátora Mesta Bytča - Juraj Putirka
Ing. Juraj Putirka, KDH
Kultúrne vyžitie mladšej generácie v našom meste trocha zaostáva, to si treba priznať. Podporil by som všetky aktivity v tejto oblasti k zlepšeniu súčasného stavu, samozrejme na primeranej a slušnej úrovni.
Kandidát na primátora Mesta Bytča - Marián Severín Marián Severín, NOVA
Kultúra je pre mesto veľmi dôležitá a je aj jednou z podmienok rozvoja cestovného ruchu a musí vychádzať zo štruktúry obyvateľov, tzn. budeme skladbu programu riešiť tak, aby vedel osloviť mladých ľudí a samozrejme aj starších občanov.
Zvažujem vytvoriť aj mestské kultúrne centrum, ktoré by sa týmito otázkami zaoberalo a spestril by sa tak kultúrny život v meste.
• V meste je vysoká nezamestnanosť. Budete riešiť aj dôchodcov na postoch v inštitúciach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Bytča?
Kandidát na primátora Mesta Bytča - Branislav Beňák Ing. Branislav Beňák, SNS
POZNÁMKA BYTCAN/SK - na otázku neodpovedal

Kandidát na primátora Mesta Bytča - Julo Kozák
Július Kozák, nezávislý kandidát
S príchodom mojej osoby na primátorsku stoličku sa to vyrieši určite samo. Naviac dnes vieme, že od budúceho školského roku nám odíde viacero dôchodcov. Avšak, nechcem tým povedať, že dôchodca je zlý, je potrebné im poďakovať a uvedomiť si, že musíme dať možnosť aj mladým. Vážim si naozaj každého z nich, vyhadzovať ich len tak samozrejme nemôžem a nebudem, ale pre mňa je na prvom mieste profesionalita a prínos každeho zemestnanca pre toto mesto, či je starý, alebo mladý.
Kandidát na primátora Mesta Bytča - Miroslav Minárčik

Bc. Miroslav Minárčik, SMER-SD
POZNÁMKA BYTCAN/SK - kandidát nestihol odpovedať

Kandidát na primátora Mesta Bytča - Juraj Putirka
Ing. Juraj Putirka, KDH
Generačná výmena v určitých prípadoch je asi nevyhnutná, samozrejme po citlivom zvážení každej individuálnej pozície a človeka.
Kandidát na primátora Mesta Bytča - Marián Severín Marián Severín, NOVA
Mladí ľudia, ktorí budú mať záujem pracovať v meste a v mestských podnikoch, budú mať prednosť. Po prehodnotení toho, koľko dôchodcov robí na akých postov možno prijmeme po dohode s nimi nejaké konkrétne opatrenia, spoločne tak, aby aj dôchodcovia boli spokojní a aby sa mladí ľudia mohli zamestnať.
• Aký máte názor a poznatok o nasťahovaní rómskej komunity do detského domov? Prípadne do bytoviek ktoré chcú budovať na kaplnke?
Kandidát na primátora Mesta Bytča - Branislav Beňák Ing. Branislav Beňák, SNS
POZNÁMKA BYTCAN/SK - na otázku neodpovedal

Kandidát na primátora Mesta Bytča - Julo Kozák Július Kozák, nezávislý kandidát
Rómoskym deťom sa v detských domovoch nevyhneme a musíme ich akceptovať a zaradiť ich do normálneho života. Bytovky a stavba bytoviek pre rómov v Bytči je len klebeta a výmysel ľudí, ktrorí sa vyhovárajú na rómov a preto sa nestavajú byty pre mladé rodiny. Samozrejme, že už nedovolím, stavať bytovky bez úpravy územmného plánu a jasnej stratégie mesta na budovanie bytových domov pre mladých a sociálne byty pre starších občanov mesta Bytča a mestských častí.
Kandidát na primátora Mesta Bytča - Miroslav Minárčik

Bc. Miroslav Minárčik, SMER-SD
POZNÁMKA BYTCAN/SK - kandidát nestihol odpovedať

Kandidát na primátora Mesta Bytča - Juraj Putirka Ing. Juraj Putirka, KDH
Nakoľko sa jedná opäť o citlivú tému, ktorá býva dosť v predvolebnej kampani zneužívaná, nerád by som sa k tejto otázke touto formou vyjadroval. Naše mesto však nemá v tejto oblasti až také skúsenosti ani problémy ako iné mestá, preto by som sa snažil o riešenie nenarúšajúce status quo. Čo sa týka sťahovania neprispôsobivých občanov z iných miest napr. do bytoviek na kaplnke, toto je pre mňa neprijateľné.
Kandidát na primátora Mesta Bytča - Marián Severín Marián Severín, NOVA
Nesúhlasím s presunom tohto problému z VUC do Bytče. Máme dosť vlastných problémov a nedostatkov, ktoré potrebujeme akútne riešiť.

Komentárov  

+1 #21 Škandál 2014-11-21 22:28
Zneužitie postavenia, na ktorú zamestnaná osoba nemá právne podložený nárok musií platiť aj v SPP a čo veľký a malý kotoľník! Treba hľadať chyby, aby tu chybu mohol ktosi opraviť . U moci sú peniaze a subjektívne výhody, vytráca sa spravodlivosť , pravda zo života, pán uchádzač o zasvietenie a v srdci úsmev, nie je tu niečo v poriadku? Naopak, riziko hrozí tomu, kto sa hodnoverným spôsobom dozvedel o spáchaní trestného činu a neoznámil to orgánom činným v trestnom konaní. Jedinými subjektmi. ktoré môžu začať trestné stíhanie, sú polícia a prokuratúra. Ak z oznámenia vyplývajú aj nejaké konkrétne poznatky, je polícia povinná vybavovať aj na anonymný podnet! Väčšina našich spoluobčanov ešte stále túži po zmenách! Nepodplatiteľní intelektuálni žurnalisti sa u nás vytratili!!!
Nahlásiť administrátorovi
+4 #20 občan-volič 2014-11-18 06:37
Dámy, páni, vážení voliči, voľby skončili, zabudnite. Čakajte ďalšie štyri roky na príležitosť. V Bratislave sa už zobudili a pripomenulo si asi 2 tisíc ľudí korupciu páchanú na vás občanoch, voličoch. Je načase, aby sa sa aj Bytča zobudila.
Nahlásiť administrátorovi
+1 #19 lucia 2014-11-17 05:55
Prajem panovi Minarcikovi vela stastia v urade ale teraz by sa mal zamerat na nasledujuce 4 roky na zvysenie zamestnanosti v Bytci.Tak ako uz bolo napisane p.Justrom je to tu katastrofa.Netreba stavat sportovu halu a ine nepotrebne veci,tie sa mozu stavat neskor.Treba pritiahnut investorov a dat pracu ludom.TO NECH JE VASE KREDO NA NASLEDUJUCE 4 ROKY!!!
Nahlásiť administrátorovi
+10 #18 justra jaroslav 2014-11-15 16:42
Skoda ze nemas odvahu a podpisat sa skutocnym menom a priezviskom.Mozno by sme dali kavu a pokecali. :D
Nahlásiť administrátorovi
+11 #17 Michal 2014-11-15 10:05
RE:JARO - OZAJSTNÝ SÚ VŠETCI KANDIDÁTI A MI BYTĆANIA IM DRŹÍME PALCE, ABY SA TU U NÁS V MESTE KONEČNE SKONCOVALO S KORUPCIOU A KLIENTELIZMOM !!!
Nahlásiť administrátorovi
+1 #16 Michal 2014-11-15 09:52
Michal - RE: KLAUN... ŠAŠOM SI A ŠAŠOM AJ OSTANEŠ!!! TVOJE VYJADRENIA A HLAVNE K DVOM POSLEDNÝM KANDIDÁTOM O TOM SVEDČIA !
Nahlásiť administrátorovi
+27 #15 Milan Ovseník 2014-11-15 04:07
uvádza dôvody, pre ktoré som nemohol opätovne kandidovať za politickú stranu Smer - SD na poslanca MZ v Bytči, podľa stanov ktorej návrh na kandidáta za poslanca mestského zastupiteľstva podáva okresný predseda a schvaľuje okresná rada. pre holú pravdu mi piati ľudia neumožnili uchádzať sa o hlasy Bytčanovi.
Dnes je VÁŽNE dôležitý deň,
na štyri roky sa opäť stanoví smer,
kam pôjde toto krásne mestečko,
či nám v Bytči zasvieti medzi ľudmi úsmev, v srdci slniečko.
a ja opäť pokúsim sa mu pomôcť tak
na post hlavného kontrolóra uchádzať sa budem ja.
TAK ŠŤASTNÚ VOĽBU BYTČANIA
Nahlásiť administrátorovi
+37 #14 volic 2014-11-14 15:46
Pan Admin (Branislav Susolik), napisem teda hole fakty,aby ste nemali pricinu vymazat moj prispevok!!!
Fakt: Miroslav Minarcik - kandidat na primatora mesta Bytca za stranu SMER,
Fakt: Marian Mudry - majitel firmy TEZAR,ktora zabezpecuje teplo a teplu vodu pre Bytcu a ktorej konci prenajom na mestske kotolne a prislusenstvo po 20 rokoch.Najdrahsie ceny tepla na Slovensku,prezentovane aj Televizii JOJ.Predseda strany SMER pre Bytcu.
Fakt: Drahomíra Múdra - hlavna kontrolorka mesta Bytca manzelka pana Mudreho,clenka strany Smer.
Nezda sa vam vazeny,ze tu nie je nieco v poriadku?
Fakt: vystavba hradze na Vahu panom Gresakom (podnikatel zo Ziliny).Tato hradza je ciernou stavbou a predstavuje ,,Vseobecne ohrozenie obyvatelstva".Pan primator nechce konat a odstranit ju i napriek vyjadreniam kompetentnych uradov(Povodie Vahu s.p.,Okresny Urad v Bytci).V minulosti pan primator obhajoval pred poslancami jeho projekt ,,Biely Hotel" prave na tomto mieste,kde je postavena hradza ,takze sa musia poznat.
Fakt: 3x bolo prejednane a odsuhlasene odstranenie dreveneho predajneho stanku Ovocie-Zelenina (pan Cudrak-Lokaj),do dnes tam stoji.
Fakt: Totalna nezamestnanost-NO COMENT
Mozeme pokracovat do vecera a bude malo.
BEZTE VOLIT A ZMENTE TO. NEDOVOLTE DALEJ NICIT TOTO MESTO.
Nahlásiť administrátorovi
-4 #13 bsusolik 2014-11-14 12:38
:) To ste si tiež niekde prečítal, alebo vás o tom niekto presvedčil?
Ak je dodržiavanie zákona a slušnosti z mojej strany - vymazaním Vašich "poloprávd a dohadov" spôsob spolupráce "s Minarcikom" - nech sa páči...
Nahlásiť administrátorovi
+5 #12 volic 2014-11-14 12:34
je podane neporusuje sa ziadny zakon ale vi ako kandidat na poslanca už teraz spolupracujete s Minarcikom
Nahlásiť administrátorovi
-13 #11 bsusolik 2014-11-14 12:30
pan volic - vo svojom komentáre porušujete hneď niekoľko zákonov...
Ak máte dôkazy o porušovaní zákonov o ktorom sa to vyjadrujete a nepodáte trestné oznámenie - porušujete zákon sám.. takže ak ste presvedčený o nekalom jednaní Vami spomínaných osôb - ste povinný trestné oznámenie podať. Preto tento komentár bol "upravený" - aby som Vás svojim spôsobom ochránil ;)
Nahlásiť administrátorovi
+11 #10 volic 2014-11-14 12:25
Brano Susolik=NEMAZ TO,NEPORUSUJEME ZAKON.

"komentár porušuje pravidlá prispievania do diskusie"
Nahlásiť administrátorovi
+23 #9 volic 2014-11-14 06:56
Minarčik zvolil taktiku mŕtveho chrobáka, Minarčik nemá to vyznám odstup !!!
Nahlásiť administrátorovi
+30 #8 pravda 2014-11-13 15:26
Minarčik by mal odstúpiť a nerobiť Bytče hanbu už jej narobil dosť !!!
Nahlásiť administrátorovi
-17 #7 Lubos 2014-11-13 13:22
Citovanie Ivan Ďurana:
Už by mohli porozmýšľať konečne aj nad dotiahnutím obchodného reťazca Tesco do Bytče..

Prečo?
Nahlásiť administrátorovi

You have no rights to post comments

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.