fbpx

Reklama

Život v meste

Projekt kanalizácie BytčaVýznamný ekologický projekt bol slávnostne zahájený 8. júla 2014 na Námestí v Bytči. Reálne sa s realizáciou prác začalo postupne v jednotlivých obciach až v septembri 2014. Občanov isto zaujíma, prečo prvé stroje vyšli na stavenisko až po dvoch mesiacoch. Pred fyzickým začatím výstavby bolo potrebné zabezpečiť prípravné práce. Zhotoviteľ zabezpečil vypracovanie projektu dopravného značenia, nakoľko práce sa budú vykonávať vo väčšej časti v komunikáciách a budú obmedzovať verejnú dopravu.

Moyzesova ulica v Bytči opäť prejazdnáPo tom čo sa opäť rozhýbala dlažba na Moyzesovej ulici, pristúpil zhotoviteľ stavebného diela k jej oprave. Mesto využilo svoje reklamačné právo u dodávateľa stavby a oprava komunikácie sa uskutočnila v rámci reklamácie. Cesta bola uvedená do pôvodného stavu, čiže podsypaná štrkovinou a položenou dlažbou. Iné riešenie zatiaľ nie je možné.

Zamyslenie občana - Herňa pri škole, je to podľa zákona  v poriadku?Sledujem čo sa v našom meste deje, na rádiu Sever skoro každý deň počujem nášho primátora ako rieši veci pre občanov. V novinách čítam čo všetko robí mesto a mestský úrad pre nás občanov. Napriek tomuto násilnému masírovaniu mám úplne opačný vnútorný pocit. Mám pocit, že na voliča sa 3 roky kašle a vo volebnom roku sa odrazu začne všetko riešiť. Patrím do kategórie ako ma nazval kolega „starý Bytčan„.  Narodil som sa v Bytči, žijem v Bytči, moje deti žijú v Bytči a napriek megalomanským projektom nášho pána primátora, ktoré rieši pre prospech nás občanov, by som ja osobne uvítal keby práve on spolu s úradníkmi na meste urobil iba pár maličkostí pre krajší dnešok.

Mesto Bytča aj občanov trápi Moyzesova ulicaObčania Bytče sa pýtajú kedy mesto opraví Moyzesovu ulicu, ktorá predstavuje hlavný prístup na námestie. Ubezpečujeme našich občanov, že Mesto Bytča má úprimný záujem na odstránení poruchy dlažby na tejto ulici. Za týmto účelom bolo vykonané stretnutie primátora mesta ako investora s dodávateľom t.j. firma HASTRA s.r.o., kde bolo dohodnuté, že bude oslovený projektant tejto stavby t.j. firma Ing.Juraj STAŠKO-INPLAN, aby zaujal stanovisko k znova sa opakujúcemuproblému „rozpohybovania" sa dlažby na tejto ulici.

Deň zeme Bytča Deň 22. apríl je každoročne oficiálne vyhlásený za Svetový deň Zeme. A to preto, aby sme si pripomenuli hodnoty, ktoré sú nám prostredníctvom prírodných zdrojov našej planéty Zem poskytované. V Bytči sa konal deň Zeme v stredu 24. apríla 2014.
Pri príležitosti tohto sviatku, rovnako ako po minulé roky, tak i v tomto roku sa podieľali na čistení okolia žiaci ZŠ Ul.Mieru, ZŠ E.Lániho, Špeciálnej ZŠ internátnej a pracovníci Technických služieb mesta Bytča. Žiaci a ich pedagógovia krášlili a čistili od odpadkov nielen okolie svojich budov, ale aj verejné priestranstvá, parky, ihriská a trávniky na sídliskách.

Oprava chodníka Bytča - HrabovéObyvatelia mestskej časti Hrabové sa dočkali opravy chodníka popri hlavnej ceste, ktorý bol v zlom technickom stave. V minulom období sa opravoval chodník v dolnej časti od železničnej stanice smerom na Predmier a teraz sa opravila jeho druhá polovica, t.j. od železničnej stanice smerom do Bytče.

Večierky v Bytči zachvátil oheňPribližne o štvrtej nad ránom v noci zo soboty na nedeľu vystrašil obyvateľov Hlinkovej ulice požiar. Plamene zachvátili budovu večierky, ktorú značne poškodili. Vďaka rýchlemu zásahu sa podarilo požiar rýchlo uhasiť a nerozšíril sa na ďalšie objekty. Večierka aj priľahlá cestovná kancelária ležia na pozemku mesta Bytča a podľa uznesenia Mestského zastupiteľstva by mali byť z predmetného pozemku odstránené.

Stromy versus hlúposťAj takto sme sa zabávali na požiarnických dňoch a následnej zábave v Hliníku 12.7.2014. Vandalizmus, chuť ničiť či súťaž v lámaní stromov, myslím že ani jedno, iba obyčajný alkohol s veľkou dávkou frustrácie. Jedna lastovička leto nerobí, avšak po prvej môže prísť druhá a to už môže byť o inom. Nemám prehľad o množstve frustrácie ktorá je v mladej generácii na Slovensku, teraz chcem ukázať iba na túto lastovičku. Ak niekto registruje viac udalostí podobného typu, nech hlási situáciu na SHMU že prichádza Slovenské leto (obdoba Arabskej jari?). Verím že zveličujem a všetko je len o niekoľkých stromoch v nesprávnom čase na nesprávnom mieste.

Rýchliky zastavovať nebudúMesto Bytča požiadalo na základe predloženia návrhu k nahliadnutiu konečného návrhu GVD osobnej prepravy pre rok 2013/2014 Železničnú spoločnosť Slovensko o riešenie situácie pri využívania zastavovania rýchlikov v ranných a večerných hodinách. V žiadosti sa opieralo o požiadavku občanov mesta Bytča, ale aj okolitých obcí. Zastavovanie rýchlikov bolo až do roku 2011 bezproblémové, Dnes rýchliky do a z Bratislavy zastavujú v staniciach Žilina, alebo Považská Bystrica. ŽSS žiadosti primátora mesta nevyhovela.

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.