Reklama

Život v meste

SPP meni odor plytnuSpoločnosť SPP – distribúcia, a.s., ako prevádzkovateľ distribučnej plynárenskej siete na Slovensku oznamuje, že v nasledujúcich dňoch bude meniť odorant zemného plynu, čo je zmes pridávaná do zemného plynu za účelom dosiahnutia jeho prenikavého zápachu.

ZPS a DS Jesienka BytčaZPS A DS JESIENKA JE TU UŽ DVA ROKY PRE ĽUDÍ. 16. júla 2014 uplynuli už dva roky, čo boli do Zariadenia pre seniorov JESIENKA v Bytči prijatí prví klienti. Pre niekoho malé výročie, no pre klientov zariadenia ich každodenná „jeseň života" v ich druhom domove, ktorý tu v JESIENKE našli. Toto malé jubileum si zamestnanci a klienti zariadenia spolu s pani riaditeľkou Mgr. Adrianou Tichou pripomenuli na nedávnom výlete do prírody, kde si v príjemnej atmosfére spoločne zaspievali pri opekaní a varení guláša.

Uprava mestakého cintorinaPočas celého mesiaca jún a začiatkom júla 2014 bola vykonávaná rekonštrukcia Mestského cintorína v Bytči. Rekonštrukciu vykonávali Technické služby pod stavebným dozorom mesta. Bolo vybudované nové osvetlenie, popred dom smútku a pri kríži sa položila zámková dlažba a taktiež sa vyasfaltovali niektoré chodníky. Dôraz bol kladený na najčastejšie používané trasy na území cintorína.

Lekári sa sťahujú no nevého zariadenia Do nového zdravotníckeho zariadenia, ktoré vzniklo v priestoroch administratívnej budovy v areály bývalej Makyty sa presťahovali už prví lekári. V prvej etape to sú štyri pediatrické ambulancie, gynekológ a po prvý krát je pacientom v okrese Bytča k dispozícii aj dentálna hygienička.

Oddychova zona BytčaV rámci oddychovej zóny vyrastie v lokalite "na Kaplnke" korčuliarsky a cyklistický okruh. Povrch pred Božou mukou bude zrekonštruovaný a vydláždený zámockou dlažbou a do okolia bude odvodený aj vyvierajúci vodný prameň. Už tento týždeň sa začalo s jej realizáciou a predpokladané ukončenie výstavby je koniec júna 2014, kedy by mala oddychová zóna začať slúžiť širokej verejnosti.

Oprava domu smútkuV čase od 26. mája do 30. júna 2014 boli vykonávané stavebné úpravy na Dome smútku v Hliníku nad Váhom, kde došlo k oprave strechy a fasády. Hlavným dôvodom opravy bolo dať budove jednotný vzhľad a hlavne technicky doriešiť zastrešenie celého objektu, nakoľko sa úpravy robili priebežne už niekoľko rokov. Zhotoviteľom je firma INTERDACHT, s.r.o. so sídlom v obci Dlhé Pole. Technický dozor bol zabezpečený zo strany mesta Bytča. Záručná doba stavby bola stanovená na tri roky a na opravu domu smútku bolo v roku 2014 použitých 23 472 Eur.

Bytčanom vytápa pivnice, môže za to hrádza?Obyvateľom Malobickej ulice, ktoré svoje domy postavili pozdĺž koryta Váhu, vytápa pivnice. Deje sa tak už pri prietoku 760 kubíkov za minútu. Naposledy sa tak stalo pred niekoľkými týždňami, v čase silných prívalových dažďov. V minulosti ich vytápalo, až keď bol prietok viac ako 1000 kubíkov. Sú presvedčení, že príčinou je navýšenie a rozšírenie ochrannej hrádze na ľavom brehu toku oproti miestu, kde sa do Váhu vlieva Petrovička. Hrádzu v minulosti postavilo povodie Váhu ako protipovodňové opatrenie, ktoré malo zabrániť vytápaniu Hrabového a Predmiera. Vlastníci nehnuteľností na Malobytčianskej ulici sú presvedčení, že hrádzu len pred nedávnom rozšírili vlastníci susediacich nehnuteľností, ktorí na takzvaných bytčianskych Jamách plánujú vybudovať rekreačný komplex Biely hotel.

Projekt kanalizáciePROJEKT Z OPERAČNÉHO PROGRAMU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA. Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Bytča bude jednoduchšie vďaka projektu z Operačného programu Životného prostredia, ktorý je financovaný z Kohézneho fondu Európskej únie a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Medzi subjekty, ktoré sa podieľali na príprave tohto projektu patrí: Európska komisia, Ministerstvo životného prostredia SR a Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Žilina.

ihrisko-dostojevskeho-01Materská škola na Ul. Dostojevského bola úspešná v podaní projektu Malý dopraváčik, ktorý financovala Nadácia Pontis z fondu KIA MOTORS SLOVAKIA. Na základe programu Región v pohybe 2014 bolo škôlke pridelených 3000 eur na vybudovanie nového dopravného ihriska pre deti.

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.