fbpx

Reklama

Život v meste

Výrub stromov BytčaVčera v rámci plánovanej jarnej údržby zrealizovali Technické služby mesta Bytča výrub smreka rastúceho na Hlinkovej ulici. Na nespokojnosť občanov s výrubom dreviny upozornil ako prvý na sociálnej sieti poslanec Kozák. Vysvetlil, že poslanci nie sú o výrube informovaný a odporučil občanom mesta obrátiť sa na odbor životného prostredia. V článku vám prinášame stanovisko vedúceho odboru životného prostredia Ing. Beníčka.

Budu chodniky v Bytci bezbarierove?V minulom roku vláda SR schválila dotáciu pre mesto Bytča na rekonštrukciu chodníkov. Miestny poslanci, ale i občania by uvítali, keby sa financie použili aj na debarierizáciu chodníkov. Na nedávnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva prebehla ostrá diskusia medzi poslancami a primátorom mesta Bytča Miroslavom Minárčikom. Poslanci sa snažili presadiť uznesenie o použití dotácie, ktorú vláda SR schválila 8.11.2014 prioritne na rekonštrukciu chodníkov vo výške 31 500€, v prospech debarierizácie.

SPP meni odor plytnuSpoločnosť SPP – distribúcia, a.s., ako prevádzkovateľ distribučnej plynárenskej siete na Slovensku oznamuje, že v nasledujúcich dňoch bude meniť odorant zemného plynu, čo je zmes pridávaná do zemného plynu za účelom dosiahnutia jeho prenikavého zápachu.

Sportove triedyMládežnícky šport v Bytči napreduje. K dlhodobo úspešným mladým hádzanárkam, ktoré v ostatných rokoch získali niekoľko majstrovských titulov prakticky vo všetkým mládežníckych vekových kategóriách, sa postupne pridávajú aj mladí tenisti a futbalisti. Žiaci a dorastenci hrávajú v druhej najvyššej celoštátnej súťaži, najmenšie deti na turnaji túto sobotu porazili MŠK Žilina, Slovan Bratislava, aj MFK Ružomberok, čím sa prakticky stali najlepším futbalovým tímom v Žilinskom kraji v kategórii do osem rokov. Je to predovšetkým zásluha niekoľkých jednotlivcov, trénerov hádzanej, futbalu a tenisu. Robia neoceniteľnú prácu, častokrát zadarmo, na úrok svojho voľného času. Patrí im za to veľká vďaka.

ZPS a DS Jesienka BytčaZPS A DS JESIENKA JE TU UŽ DVA ROKY PRE ĽUDÍ. 16. júla 2014 uplynuli už dva roky, čo boli do Zariadenia pre seniorov JESIENKA v Bytči prijatí prví klienti. Pre niekoho malé výročie, no pre klientov zariadenia ich každodenná „jeseň života" v ich druhom domove, ktorý tu v JESIENKE našli. Toto malé jubileum si zamestnanci a klienti zariadenia spolu s pani riaditeľkou Mgr. Adrianou Tichou pripomenuli na nedávnom výlete do prírody, kde si v príjemnej atmosfére spoločne zaspievali pri opekaní a varení guláša.

Teplo v Bytči - vysoká cena trápi občanovJedným z najväčších problémov, ktoré dlhodobo trápi obyvateľov Bytče, je vysoká cena tepla a teplej vody. Dňom 10. 09. 1999 nadobudla účinnosť Nájomná zmluva medzi Mestom Bytča a spoločnosťou TEZAR s.r.o. Predmetom zmluvy je prenájom tepelného hospodárstva a tepelných zariadení. Zmluva bola uzatvorená do roku 2020. Mestské zastupiteľstvo bude vo štvrtok 22.1.2015 rozhodovať o návrhu na podanie žaloby na súd o určenie jej neplatnosti, resp. vypovedanie, ukončenie platnosti zmluvy z iných dôvodov.

Lekári sa sťahujú no nevého zariadenia Do nového zdravotníckeho zariadenia, ktoré vzniklo v priestoroch administratívnej budovy v areály bývalej Makyty sa presťahovali už prví lekári. V prvej etape to sú štyri pediatrické ambulancie, gynekológ a po prvý krát je pacientom v okrese Bytča k dispozícii aj dentálna hygienička.

Nebezpečná ortuť v BytčiVčera v popoľudňajších hodinách vystrašila obyvateľov Dukelskej a Bottovej ulice neznáma chemická látka vyliata na chodníkoch. Obyvatelia preto upozornili príslušníkov Mestkej polície, ktorí zabezpečili miesta nálezu a privolali hasičov zo špeciálnej žilinskej hasičskej brigády.

Oprava domu smútkuV čase od 26. mája do 30. júna 2014 boli vykonávané stavebné úpravy na Dome smútku v Hliníku nad Váhom, kde došlo k oprave strechy a fasády. Hlavným dôvodom opravy bolo dať budove jednotný vzhľad a hlavne technicky doriešiť zastrešenie celého objektu, nakoľko sa úpravy robili priebežne už niekoľko rokov. Zhotoviteľom je firma INTERDACHT, s.r.o. so sídlom v obci Dlhé Pole. Technický dozor bol zabezpečený zo strany mesta Bytča. Záručná doba stavby bola stanovená na tri roky a na opravu domu smútku bolo v roku 2014 použitých 23 472 Eur.

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.