fbpx

Reklama

Život v meste

Projekt kanalizáciePROJEKT Z OPERAČNÉHO PROGRAMU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA. Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Bytča bude jednoduchšie vďaka projektu z Operačného programu Životného prostredia, ktorý je financovaný z Kohézneho fondu Európskej únie a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Medzi subjekty, ktoré sa podieľali na príprave tohto projektu patrí: Európska komisia, Ministerstvo životného prostredia SR a Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Žilina.

Uprava mestakého cintorinaPočas celého mesiaca jún a začiatkom júla 2014 bola vykonávaná rekonštrukcia Mestského cintorína v Bytči. Rekonštrukciu vykonávali Technické služby pod stavebným dozorom mesta. Bolo vybudované nové osvetlenie, popred dom smútku a pri kríži sa položila zámková dlažba a taktiež sa vyasfaltovali niektoré chodníky. Dôraz bol kladený na najčastejšie používané trasy na území cintorína.

Poliklinika BytčaPacienti, ale aj lekári v Bytči môžu mať od začiatku apríla veľký problém. Reálne totiž hrozí, že bytčiansky okres zostane bez röntgenologického pracoviska. Súčasná röntgenologička odchádza a konateľke spoločnosti Medicentrum Zdenke Pavlíkovej, ktorá má pridelenú licenciu, sa nedarí nikoho nájsť. Navyše reálne hrozí, že poliklinika, ako ju poznáme dnes, bude onedlho minulosťou. Niektorí lekári sa totiž rozhodli budovu opustiť. 

Oddychova zona BytčaV rámci oddychovej zóny vyrastie v lokalite "na Kaplnke" korčuliarsky a cyklistický okruh. Povrch pred Božou mukou bude zrekonštruovaný a vydláždený zámockou dlažbou a do okolia bude odvodený aj vyvierajúci vodný prameň. Už tento týždeň sa začalo s jej realizáciou a predpokladané ukončenie výstavby je koniec júna 2014, kedy by mala oddychová zóna začať slúžiť širokej verejnosti.

Veľký vodárenský projekt schválenýOkres Bytča bude vypúšťať čistejšiu odpadovú vodu. Európska komisia posúdila a schvália v poradí už siedmy veľký vodárenský projekt s názvom Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Bytča. Príspevok EÚ z Kohézneho fondu predstavuje 27 533 902 eur. Ďalších 4 858 924 eur pribudne zo štátneho rozpočtu SR, pričom celkové náklady projektu predstavujú sumu 62 138 789,96 eur. V rámci projektu sa vybuduje takmer 65 km kanalizačných a 52 km vodovodných sietí, počet obyvateľov zásobovaných pitnou vodou z verejných vodovodov sa zvýši približne o 8,5 tisíc. Taktiež sa zrekonštruuje a intenzifikuje čistiareň odpadových vôd Bytča na kapacitu 28 tisíc ekvivalentných obyvateľov.

Bytčanom vytápa pivnice, môže za to hrádza?Obyvateľom Malobickej ulice, ktoré svoje domy postavili pozdĺž koryta Váhu, vytápa pivnice. Deje sa tak už pri prietoku 760 kubíkov za minútu. Naposledy sa tak stalo pred niekoľkými týždňami, v čase silných prívalových dažďov. V minulosti ich vytápalo, až keď bol prietok viac ako 1000 kubíkov. Sú presvedčení, že príčinou je navýšenie a rozšírenie ochrannej hrádze na ľavom brehu toku oproti miestu, kde sa do Váhu vlieva Petrovička. Hrádzu v minulosti postavilo povodie Váhu ako protipovodňové opatrenie, ktoré malo zabrániť vytápaniu Hrabového a Predmiera. Vlastníci nehnuteľností na Malobytčianskej ulici sú presvedčení, že hrádzu len pred nedávnom rozšírili vlastníci susediacich nehnuteľností, ktorí na takzvaných bytčianskych Jamách plánujú vybudovať rekreačný komplex Biely hotel.

Nová korčuliarska dráha v Bytči

V polednom čísle schránových novín ECHO v platenej inzercií mesta Bytča sa primátor Miroslav Minárčik vyjadril k mnohým témam. Podľa jeho slov na korčuľovanie využívajú ľudia najmä starú cestu do Hliníka. "Nie je to práve nabezpečnejšie, nakoľko na tomto úseku nie je vylúčená doprava. Preto sme chceli tento stav nejako zmeniť. Myslím, že najlepšie miesto na zriadenie korčuliarskeho okruhu v Bytči je práve časť nazvaná Na kaplnke" - dodal. Podľa Echa myšlienky a plány na korčuliarsku dráhu dostávajú konkrétnejšiu podobu.

ihrisko-dostojevskeho-01Materská škola na Ul. Dostojevského bola úspešná v podaní projektu Malý dopraváčik, ktorý financovala Nadácia Pontis z fondu KIA MOTORS SLOVAKIA. Na základe programu Región v pohybe 2014 bolo škôlke pridelených 3000 eur na vybudovanie nového dopravného ihriska pre deti.

Jesienka BytčaV najbližších dňoch sa v objekte Jesienka začne rekonštrukcia spoločenských priestorov na druhom a treťom poschodí. Po tejto rekonštrukcií vznikne šesť nových bytových jednotiek pre sociálne odkázaných a starších občanov. Prvý nájomníci by sa mali sťahovať do zrekonštruovaných priestorov už koncom tohto roka.

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.