Reklama

Výrub brezy Bytča

V pondelok začali píliť brezy na Komenského ulici, na sídlisku pri ZŠ Mieru. Aj keď som to čakal, prepadol ma veľmi zlý pocit.  Okamžite som si spomenul na slová Hammelovej melancholickej piesne: „Vždy, keď pília krásny strom, som s ním, som v ňom, som on.“ A naozaj, nejako takto som sa cítil. Ako keby pílili mňa a bolí to. Prevládajúcimi pocitmi boli zúfalstvo a rezignácia. Dva roky sme bojovali a prehrali sme. 

Prehrali sme boj o naše sídlisko, na ktorom sa tak dobre žije práve preto, že tu máme toľko krásnych stromov, ktoré nás v lete chránia pred ostrým slnkom, zvlhčujú nám ovzdušie a produkujú kyslík, vďaka ktorému môžeme dýchať. A vysoké staré brezy chránili školu, kde som chodil ja a kde dnes chodia moje deti, pred prašnosťou a hlukom. A práve tu som si uvedomil, že aj keď sme prehrali bitku, o rezignácii nesmie byť ani reči. Pretože túžim po tom, aby moje deti boli rovnako hrdé na svoje mesto, ako som ja a aby sa im na sídlisku žilo tak dobre, ako sa tu žije celý život mne.

Nie, nesmieme to vzdať a nevzdáme to!

Výrub stromov schválilo mimoriadne mestské zastupiteľstvo v januári po opakovanom návrhu primátora mesta. Vlastne niekoľkokrát opakovanom návrhu, ktorý predkladal dva roky. Najskôr bola väčšina proti, no zostali sme len štyria. Napriek tomu, že sme za návrh postaviť namiesto stromov chodník nehlasovali, všetci štyria si uvedomujeme, že motív zvýšiť bezpečnosť chodcov, a najmä detí, je nanajvýš správny. Aj riaditeľka školy Katarína Hromcová mi v rozhovore potvrdila, že bezpečnosť v tomto úseku je potrebné riešiť. (Aj keď tu nikdy k žiadnej kolízii dieťaťa s autom nedošlo, aspoň si nepamätám. Lebo deti tadiaľto do školy nechodia. Lebo nemajú dôvod. Od autobusu a v smere z Thurzovej ulice vstupujú do školy predným vchodom. Prečo by mali ísť tadiaľto? Na to mi doteraz nikto neodpovedal). V poriadku, vyrúbaním vysokých statných stromov sme vyriešili bezpečnosť. Uznávam, aspoň motív mohol byť správny. Bohužiaľ silové riešenie zo strany primátora bolo nanajvýš nešťastné.

S primátorom sme totiž o tomto probléme niekoľkokrát hovorili. Za výrub stromov by som, síce s ťažkým srdcom, zahlasoval aj ja. Ale v prípade, keby dodržal to, na čom sme sa dohodli. Že mesto vypracuje projekt výsadby náhradnej zelene v areáli školy. Že teda vyrúbané stromy adekvátne nahradí. Apeloval som naňho, aby k výrubu pristúpil až vtedy, keď bude projekt hotový. Povinnosť uskutočniť náhradnú výsadbu totiž vyplýva aj zo zákona. Konkrétne je to § 48 Zákona o ochrane prírody a krajiny. „Orgán ochrany prírody uloží žiadateľovi v súhlase na výrub dreviny povinnosť, aby uskutočnil primeranú náhradnú výsadbu drevín na vopred určenom mieste...“

Výrub brezy Bytča 

Bohužiaľ, namiesto projektu predložil primátor výstavbu chodníka opakovanie na rokovanie MZ a väčšina mu ho schválila. Stromy už išli dole, nedá sa s tým nič robiť, nedá sa to vrátiť. To je nám jasné. Aj to, že chodník zvýši bezpečnosť chodcov (ktorá doteraz nebola nikdy ohrozená). Ale aj to, že sa výrazne zmení charakter územia, kde žijem. Kde žijú moje deti a stovky ďalších ľudí. Bez náhradnej výsadby, bez minimalizovania nepriaznivých vplyvov na život obyvateľov. Primátor síce tvrdí, že po dohovore s riaditeľkou v škole vysadia nejaké ovocné stromy. Náhradná výsadba sa však musí robiť tak, aby išlo o adekvátnu náhradu – aj čo do počtu, tak do veľkosti a kvality vyrúbaných drevín. A hlavne odborne.

Bohužiaľ, rovnaký systém pri rúbaní stromov funguje v Bytči už mnoho rokov. Na sídlisku sme sa dlho pýšili nádhernou zeleňou, bolo to skrátka dobré miesto pre život. Stromy však starnú a mesto ich prirodzenú obmenu zanedbalo. Keď sa dnes rúbe, tak je to veľmi náhodilo, bez premýšľania, bez zámeru, bez projektov. Rovnako sa aj vysádza. Obávam sa toho, aké sídlisko raz zanecháme našim deťom. Bude sa im tu žiť rovnako dobre, ako nám?

Už minulý rok sme navrhli vypracovať projekt revitalizácie zelene v našom meste. Žiadať oň budeme opakovane aj na aprílovom zasadnutí, pri ďalšej zmene rozpočtu mesta. Vypracovať ho totiž musí odborník, krajinný architekt, dendrológ. Mesto to bude stáť možno 10-tisíc eur. Ale rozhodne to nebudú zbytočne vyhodené peniaze. Je mimoriadne naliehavé urobiť obmenu zelene nielen na sídlisku. A ak sa to urobí odborne a citlivo, môže byť sídlisko aj v budúcnosti zelenou oázou, ako tomu bolo v nedávnej minulosti. Inak... Snáď ešte nie je neskoro!

Návrh predložíme so skupinou poslancov do komisií pred blížiacim sa zastupiteľstvom. Jeho súčasťou bude aj projekt výsadby náhradnej ( a adekvátnej) zelene za vyrúbané stromy pri škole na Komenského ulici. Chcel by so kolegov poslancov a pána primátora verejne požiadať, aby ho podporili. Nielen obyvatelia sídliska (kde je problém najpálčivejší) budú za to veľmi vďační.

Foto: P. Getting

 

You have no rights to post comments

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.