fbpx

Reklama

Parkovanie na namesti

Na svojom poslednom zasadaní poslanci mestského zastupiteľstva v Bytči schválili zmenu Všeobecne záväzného nariadenia o dočasnom parkovaní na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií.  Bezplatné dvojhodinové parkovanie na námestí sa tak od augusta 2019 spoplatní. 

Dočasné parkovanie motorových vozidiel v centrálnej časti mesta - na Námestí Slovenskej republiky - reguluje Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č.16/2016 zo dňa 15.12.2016 o vymedzení zóny parkovania motorových vozidiel na Námestí Slovenskej republiky v Bytči na dočasné parkovanie a s týmto VZN súvisiaci prevádzkový poriadok. Účelom predmetného VZN bolo regulovanie a časové obmedzenie parkovania vozidiel v tejto lokalite mesta, prostredníctvom parkovacích lístkov z parkomatov, bez finančnej úhrady, t.j. bezplatne. 


Spoplatnené parkovanie

Vzhl’adom na neustále sa zvyšujúcu zaťaženosť mesta veľkým množstvom vozidiel parkujúcich na Námestí Slovenskej republiky a s týmto súvisiacou statickou dopravou, ako aj na nízku účinnosť orgánmi mesta prijatého opatrenia, navrhuje sa nahradenie doteraz platného VZN č. 16/2016 novým nariadením, ktoré zavádza úhradu za dočasné parkovanie motorových vozidiel na Námestí Slovenskej republiky na 2 hodiny dopoludnia v hodnote 0,50 € a 2 hodiny odpoludnia v hodnote 0,50 €.

Parkovanie bude spoplatnené v pracovných dňoch medzi 8:00 – 17:00 hod. a doba parkovania bude obmedzená na maximálne dve hodiny súvislého parkovania v čase od 08:00 hod. do 12:00 hod. a v čase od 12:00 hod. do 17:00 hod. Mimo doby spoplatnenia je na parkoviskách parkovanie bezplatné.  Parkovné bude možné uhrádzať v parkovacích automatoch.

Parkovacie karty

Obyvatelia (fyzické osoby) s trvalým pobytom v zóne dočasného parkovania môžu požiadať o vydanie parkovacej karty. Parkovacia karta je platná vždy iba jeden rok. Ďalšie informácie ohľadom parkovacích kariet nájdete v prevádzkovom poriadku pre platené parkoviská v Meste Bytča.

 

Zdroj foto: Mesto Bytča na facebooku

You have no rights to post comments

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.