fbpx

Reklama

noc_andersenom_1V piatok 30. marca 2012 sa uskutočnila na oslavu narodenia dánskeho rozprávkara pre 60.000 účastníkov vo viac než 1.100 miestach našej planéty Noc s Andersenom. Rozprávková noc sa chystala vo verejných i školských knižniciach, v materských, základných školách, občianskych združeniach, domovoch detí a detských domovoch v Čechách, na Morave, Slovensku, Poľsku, Slovinsku i Chorvátsku, v ukrajinskej Odese a tak tiež v Českých školách bez hraníc v Londýne, Ženeve, Paríži, Drážďanoch, Berlíne i vo Frankfurte nad Mohanom, v zámorí v austrálskom Sydney i americkom Baltimore.

V tomto roku už po dvanásty raz knižnice a školy otvorili i v noci svoje brány, aby deti vybavené spacími vakmi mohli i v noci počúvať a čítať rozprávky, na ktoré v hektickej dobe nemajú doma toľko času. Aj Mestská knižnica Bytča sa zapojila do tejto krásnej akcie. Spojili sa tri inštitúcie – ZŠ Ulica mieru Bytča s tretiakmi Ľ. Gabajovej , MŠ Dostojevského s predškolákmi J. Matuškovej, Mestská knižnica Bytča v zastúpení Ľ. Raždíkovej – ktoré sa podieľali spolu s deťmi na Noci s Andersenom.

Na začiatku boli pozvaní hostia primátor mesta Bytča Miroslav Minárčik, prednosta mesta Mgr. Andrej Gallo, vedenie ZŠ Mgr. Rudolf Takáč, Mgr, Božena Šurláková, riaditeľka MŠ Dostojevského - Jarmila Ritnošíková, metodička Mgr. Mária Ďuríková, rodičia a verejnosť oboznámení s projektom Rozprávky a príbehy. Tretiaci a predškoláci si pripravili krátke vystúpenie, ktoré obsahovalo čítanie rozprávok, príbehov, tanec, dramatickú hru o Červenej Čiapočke, prezentáciu projektu, prezentáciu i historické informácie o Sidónii Sakalovej a zároveň recitáciu básní od Sidónie Sakalovej, spoločné čítanie Maľovaného čítania predškolákmi a tretiakmi.

Celú akciu moderovali a organizovali deti. V závere sme si vypočuli v podaní pani Gabriely Uhliarikovej príbeh o biznismenovi z knihy Malý princ. Po oficiálnej časti nasledovala príprava na noc. Deti si rozložili spacie vaky, vzali do rúk knižky a čítali si. Najväčšiu radosť mali z prinesenej večere v podobe pizze. Museli sa dobre posilniť, lebo ich čakala namáhavá cesta. O 18,30 hod sme cestovali do planetária v Kysuckom Novom Meste. Tu sme si vypočuli prednášku o hviezdach, mesiacoch a Slnečnej sústave.

Noc s Andersenom Noc s Andersenom Noc s Andersenom

Mali sme možnosť spoznať i ďalekohľad, ktorým sa na hviezdy pozerajú pracovníci planetária. Za odmenu sme si pozreli rozprávku v 3D rozlíšení. Cesta späť bola rýchla. Mnoho spáčov zaspalo už v autobuse. Ako náhle sme otvorili dvere na knižnici, spánok bol preč a my sme začali pravú nočnú diskotéku v štýle Zumby. Bolo naozaj veselo. Každý si vybral knihu a z nej príbeh, ktorý dotvoril a svojou fantáziou zmenil. O pol noci sme vkĺzli do vakov a ešte kde-tu bolo počuť smiech a šuchotanie. Nad ránom sme zaspali.


Noc s AndersenomRáno sme sa posilnili bábovkou a čajom. Všetky deti dostali za odmenu preukaz spáča a knižky, ktoré si vzali so sebou domov. Druhá Noc s Andersenom bola úplne iná ako tá prvá. Deti aj teraz nadobudli kladný vzťah ku knihe a knižnici vôbec. V dnešnej dobe počítačov majú knihy v našom živote veľký význam. Zážitky a predstavy, ktoré dobrá kniha prináša nám žiaden počítač nenahradí. Dúfam, že stretnutia pri knihe budú častejšie.


Fotogaléria: http://kniznicabytca.webnode.sk/fotogaleria/a2012/

You have no rights to post comments

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.