Aká ja vlastne cena tepla v BytčiV poslednej dobe sa objavilo viacero článkov poukazujúcich na vysokú cenu tepla a teplej úžitkovej vody v Bytči ako aj na dosahovanie neprimeraného zisku firmou, ktorá prevádzkuje centrálne zásobovanie teplom a teplou úžitkovou vodou. V článkoch cenu autor nazýva "neprimerane vysokou" a porovnáva s cenou vo vybraných okolitých mestách. Z uvedených článkov môže potom čitateľ – občan mesta Bytča naozaj nadobudnúť dojem, že je cena tepla a TÚV v Bytči najvyššia v celom okolí, alebo aj na celom Slovensku a že sa prevádzkovateľ tepelného hospodárstva v Bytči (firma TEZAR, s.r.o.) obohacuje na úkor občanov.

Aká je však naozaj cena tepla, a TÚV, ak do zoznamu "vybraných" okolitých miest zahrnieme aj tie, ktoré majú cenu tepla a TÚV porovnateľnú, alebo vyššiu a nielen selektívne vybrané tie s nižšou cenou? Ako je to vlastne s dosahovaním zisku takýchto firiem? Začnime najprv s trochou teórie:Podnikanie so systémom centrálneho zásobovania teplom a teplou vodou (ďalej „CZT") je špecifické, najmä z jeho povahy, ktorá sa dá charakterizovať ako prirodzený monopól. Práve preto, aby sa zabránilo účtovaniu neprimerane vysokých cien tepla a TÚV zaviedol štát reguláciu cien účtovaných tovarov a služieb pre koncového zákazníka.

Túto reguláciu vykonáva Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (URSO), ktorý určuje jednotlivým subjektom prevádzkujúcim CZT, maximálnu cenu, ktorú môžu účtovať koncovému spotrebiteľovi. Táto cena je vydávaná zvlášť, pre každého prevádzkovateľa CZT a odzrkadľuje jeho oprávnené náklady na výrobu a distribúciu tepla a TÚV spolu s primeraným ziskom. Výrobca si teda výšku zisku neurčuje sám, ale mu ju určuje URSO v súlade s platnou vyhláškou ÚRSO č. 222/2013,. To znamená, že výrobca tepla (prevádzkovateľ CZT) nemôže dosahovať neprimeraný zisk, pretože primeranosť zisku ako aj jeho výšku určuje URSO. Kalkulácia ceny tepla je zložená z variabilnej a fixnej zložky ceny tepla, v ktorých sa môžu uplatniť len oprávnené náklady súvisiace s regulovanou činnosťou. Tieto náklady sú po ukončení kalendárneho roka porovnávané s plánovanými nákladmi a vždy sa vykoná zúčtovanie plánovaných a skutočných nákladov v cene tepla, prípadný rozdiel sa vráti odberateľom tepla vo vyúčtovaní. ÚRSO pritom vykonáva pravidelné kontroly dodržiavania podmienok cenovej regulácie v tepelnej energetike.

Obraz o tom, ako vyzerá porovnanie cien tepla s okolitými mestami, si môžete urobiť už sami z nasledujúcich riadkov, kde sú zahrnuté okolité mestá avšak nielen s nižšou cenou tepla ako 

  • Bytterm, a.s. Žilina 76,17 €/MWh
  • Mestská teplárenská spoločnosť, a.s., Čadca 89,90 €/MWh
  • STEFE Martin, a.s. Martin 92,14 €/MWh
  • TEZAR, s.r.o. Bytča 92,15 €/MWh
  • Teplo GGE, s.r.o. Považ. Bystrica 98,85 €/MWh
  • Služby pre bývanie s.r.o. Trenčín 92,41 €/MWh

Z tohto porovnania je vidno, že cena tepla v Bytči síce nie je najnižšia v porovnaní s okolitými mestami, ale určite nie je ani najvyššia a rozhodne nie je neprimerane vysoká. Je primeraná veľkosti mesta, rozsahu centralizácie, stupňu modernizácie a ďalším parametrom, ktoré ju vo veľkej miere ovplyvňujú. Na Slovensku je mnoho miest, v ktorých obyvatelia platia za teplo porovnateľnú, alebo vyššiu sumu, ako platia obyvatelia mesta Bytča. Navyše porovnávať cenu tepla vyrobenú plynovou kotolňou s cenou tepla z teplárne, ktorá vyrába el. energiu, paru a teplo v obrovských množstvách a z veľkej časti pre priemysel, nie je celkom korektné, pretože je to neporovnateľné.

 

Komentáre  

+1 #45 teploml 2015-05-05 15:53
Tvrdíte, že všetky straty nad 6% znáša výrobca, či dodávateľ tepla.
Avšak dodávateľ či výrobca tepla nemá iné príjmy ako platby od knečných spotrebiteľou tepla. Teda celú jich podnikateľskú činnosť financujú koneční spotrebitelia. Z toho je jasné, že ak má výrobca či dodávateľ tepla povolený (oprávnený zisk, z ktorého musí pokryť straty nad 6% sú to zasa len peniaze konečných spotrebiteľov.
A teda si zoberie pôžičku a zamedzí stratám nad 6%. A túto pôžičku mu v schválenej cene tepla opäť zaplatia len koneční spotrebitelia.
Výroba a distribúcia tepla nie je filantropia, ale dobrý kšeft, ktorý síce štát regukuje, ale nie v prospech spotrebiteľov. Je to zaručený výnosný kšeft pre vyvolených spriaznených podnikateľov ako léno.
Sám tvrdíte, že sú porovnávané neporovnateľný výrobcovia tepla.
Potom však nerozumiem prečo tí malí výrobcovia vedia dodávať teplo lacnejšie ko tí, čo vyrábajú veľa.
Plyn napríklad nakupujú aj o 30% lacnejšie ako maloodber a cenu tepla majú však na 1kWh vyrobrného tepla o 30% vyššiu, ako maloodberatelia plynu.
Asi je niekde chyba, keď vaľkovýroba napriek nižšej cene plynu je drahšia.
ˇučastníci trhu s teplom využívajú neprhľadnosť dvojzložkovej ceny, nevedomosť a nezáujem konečných spotrebiteľou, ale hlavne nedostatočnú kontrolu od štátu.
Citovať | Nahlásiť administrátorovi
+12 #44 Milan Ovseník 2015-04-17 11:05
že sa to zlepší. Prispejte aj vy tomu. Slová "len potvrdzuje vaše obmedzené" a "zaujaté chápanie" tomu neprospievajú. Ak ste mali na mysli moje údajné obmedzenie z titulu nedostatku informácií a komunikácie tak OK, posunieme sa ak budete chcieť seriózne komunikovať s partnermi, s odberateľmi vášho tovaru, ale seriózne, nie z pozície sily. Ak máte na mysli ZAUJATOSŤ z dôvodu, že som jedným z 1000 obyvateľov, s ktorým Vy máte mať korektné obchodné vzťahy a chcete mi skutočne dodávať teplo a zabezpečovať štandart bývania hodné občana európskej únie 21. storočia tak je to OK, posunieme sa. LEN PROSÍM NEBUĎTE VY OBMEDZENÝ A ZAUJATÝ - z iných dôvodov. A prosím, príďte na tú komisiu, porozprávame sa, ako ľudia, občania jedného mestečka,ktorí majú záujem spokojne prežiť svoj život v malebnom mestečku s menom Bytča. S cieľom priniesť ľudom riešenie, na ´dalších 15 - 20 rokov
Citovať | Nahlásiť administrátorovi
-10 #43 DM 2015-04-17 08:13
pán Ovseník, to si snáď zase robíte srandu. O akej arogancii to tu hovoríte? Jediná arogancia je tu zo strany určitej skupiny ľudí a poslancov MZ, ktorí sa snažia za každú cenu "vyrobiť" triedneho nepriateľa, samozrejme v "záujme" ľudu. Veď čo na tom záleží, že informácie ktoré dávajú občanom sú skreslené a zavádzajúce. Čo na tom, že tu platia určité zákony a pravidlá. Berme vidly a lopaty a na nich!

Čo sa týka vlády monopolu, tak ak ste čítali ten článok, tak viete že tepelné hospodárstvo je svojím charakterom "prirodzený monopól" to je holý fakt, ktorý nezmeníte. K základným potrebám len dodám, že rovnako ako obyvatelia Bytče potrebujú dodávky tepla a teplej vody, tak aj prevádzkovateľ - dodávateľ tepla potrebuje produkovať, dodávať, aby dokázal zabezpečiť svoj chod, výplaty pre zamestnancov, energie a podobne.

A to, čo vy nazývate výhražky právnej kancelárie, zase len potvrdzuje vaše obmedzené a zaujaté chápanie celej tejto "kauzy". NIE firma TEZAR sa výhrážala, že nebude dodávať teplo do domácnosti, ale poslanecký návrh určitej skupiny poslancov sa vyhrážal podaním žaloby na súd o určenie neplatnosti zmluvy s firmou TEZAR a právny zástupca LEN upozorňoval na to, čo sa môže stať v prípade realizácie tejto žaloby a síce, že súd môže uložiť predbežný zákaz nakladania s majetkom, kým sa spor nevyrieši.Právny zástupca len informoval zúčastnených o tom, čo môže tento neuvážený krok poslancov MZ spôsobiť a aký môže mať dopad na život obyvateľov mesta.

Výhražky a silné slová padali len v poslaneckom návrhu, ktorý je dokonca do veľmi značnej miery zavádzajúci a tendenčný, čo dokazuje aj článok, pod ktorým sa odohráva táto nekonečná diskusia. Nehovoriac o tom, že dôvod tejto žaloby o určenie neplatnosti zmluvy, je z právnického hľadiska holý nezmysel. Myslím, že aj predkladatelia tohto návrhu sú si toho (už) vedomí.
Citovať | Nahlásiť administrátorovi
-6 #42 x 2015-04-17 07:09
Od člena SMER-u tieto slová znejú akosi čudne...
Citovať | Nahlásiť administrátorovi
+12 #41 Milan Ovseník 2015-04-17 05:09
ústretovosť, ochotu diskutovať, snahu pomôcť, prípadne sa aj ospravedlniť. NO AROGANCIU MOCI, VLÁDY MONOPOLU zasahujúcu základnú životnú potrebu, pretavenú v slová zakrytých hrozieb najatej advokátskej kancelárie, ktorú zaplatíme v cene tepla - TAK TO TEDA NIE. Svojou povahou som známy - DM,verím však, že sa nám to podarí zmeniť k lepšiemu, ku prospechu cca 1000 vlastníkov súkromných bytov závislých od rozhodovania jedného človeka.
Citovať | Nahlásiť administrátorovi
-11 #40 DM 2015-04-16 08:54
Neviem o tom, ale samozrejme, netvrdím, že sa také niečo nemohlo za 20 rokov dodávania tepla do domácností stať. Chyba alebo porucha môže nastať, neomylný nie je nik, ani človek a ani technológia.
Citovať | Nahlásiť administrátorovi
-9 #39 DM 2015-04-16 08:48
Ešte doplním, aby to bolo zrejmé:
pre Bytču je výška strát v rozvodoch, ktoré sa môžu použiť do cenovej kalkulácie ceny tepla ako oprávnený náklad, 6%. Všetky straty nad túto hodnotu znáša výrobca (dodávateľ) tepla.
Pre predstavu, straty v rozvodoch na Sídlisku a na tep. okruhu Centrum boli pred výmenou týchto rozvodov vo výške 40%.
Citovať | Nahlásiť administrátorovi
+17 #38 Milan Ovseník 2015-04-16 05:26
vďaka za ochotu diskutovať, nestretával som sa s takou ústretovosťou.
Takže milý DM, som rád, že sme sa zhodli, ÁNO všetko je o cene, keď cena za TEPLO bude nižšia, ľudia uvítajú, aby sa kúrilo skutočne vtedy, kedy je "ZIMA" a nie kedy je vykurovacia sezóna.

p.s. a zažili sme aj MRZNUTIE pre nepripravenosť!
Citovať | Nahlásiť administrátorovi
+11 #37 cena tepla vysoká 2015-04-15 16:53
prekvapuje ma že pri Vašom mladom veku sypete uznesenia ako z rukáva, koľko ste mali rokov p. DM v r. 2002 a 2006? úžasné ako tak mladý človek sa už v roku 2002 a 2006 zaujímal o tepelné hospodárstvo v bytči, poradcovia pomáhajú
Citovať | Nahlásiť administrátorovi
-12 #36 DM 2015-04-15 07:18
Pán Ovseník. Ja bývam v bytovke na sídlisku celý život, ja viem moc dobre ako to funguje. Teraz (nie Tezar) sa tu ale snažíte viniť nesprávneho. Celé to nie je o tom, že je výrobca nepripravený začať vykurovanie. Je to skôr o tom, že pokiaľ sa nenaplnia podmienky začatia vykurovania (priemerná denná teplota za tri po sebe nasledujúce dni neklesne pod 13°C) môže výrobca začať kúriť iba po dohode s vlastníkmi. A keďže väčšinu bytoviek spravuje Bytové družstvo, musia mu dať na to súhlas. Pre TEZAR nie je problém začať dodávať kedykoľvek, a dokonca Vám to teplo rád dodá, ale musíte si byť vedomý, že to budete musieť zaplatiť (štandardnou cenou samozrejme). A Bytové družstvo väčšinou vsádza na nižšiu cenu vo vyúčtovaní ako na teplotný štandard obyvateľov a súhlas s kúrením dá až keď ľudia frflú.
Takže tento problém je len vecou dohody, nie neochotou alebo nepripravenosťou zo strany dodávateľa tepla.
A verte mi, mám doma 1,5 ročné dieťa, takže ani mňa to neteší, tiež by so radšej prikuroval už skôr.
Citovať | Nahlásiť administrátorovi
-10 #35 DM 2015-04-15 07:16
takže ste vlastne potvrdili, že neveríte, že mesto Bytča dokáže hospodáriť tak ako súkromník. Ak neveríte tomu, že to nedokáže za súčasného vedenia, myslíte si, že to dokázalo za predchádzajúceh o vedenia, alebo že to dokáže za budúceho vedenia? Alebo je to len niečo, čomu by ste chceli veriť?
Citovať | Nahlásiť administrátorovi
-11 #34 DM 2015-04-15 06:31
Pán Ovseník, kto iný ich mal zaplatiť. Keď máte obchod a predávate v ňom akýkoľvek tovar a z toho čo zarobíte zrekonštruujete budovu v ktorej ten obchod je, tak sa dá povedať, že tú rekonštrukciu zaplatili ľudia - zákazníci nakupujúci v tomto obchode. Takže tým vlastne zveľadili váš majetok. Pokiaľ ten váš obchod sídli v budove prenajatej od mesta, ktorá je v dezolátnom stave, tak určite tú budovu nebudete rekonštruovať bez toho, aby ste vedeli, že sa vám to vráti. Prečo by ste dávali svoje peniaze, ktoré ste zarobili v obchode v ktorom nakupovali zas len tí ľudia, do cudzej veci? Prečo by ste si za tie peniaze radšej nekúpili niečo iné? Keď sa však s prenajímateľom dohodnete, že tú rekonštrukciu vám bude odpočítavať z nájmu, zaplatí ju priamo, alebo budú rekonštruované časti vaše a vy viete, že nakoniec tie peniaze dostanete, lebo vám mesto po skončení nájmu bude musieť tú rekonštrukciu zaplatiť tak to dáva zmysel. Ale urobiť rekonštrukciu cudzieho, ktorú vám po skončení nájmu alebo počas jeho trvania nikto nevráti, nemá zmysel a nerobil by to nikto.
A toto platí pre všetky druhy podnikania - obchod, reštaurácia, terasa, vývoz odpadu. Všetko to môže robiť mesto aj samé, otázka však je, či je ochotné a schopné, alebo má taký rozpočet, aby si to všetko mohlo dovoliť. Vy tu stále navodzujete ilúziu, že tepelné hospodárstvo je niečo, čo môže robiť hocikto, bez znalostí, know-how, určitej odbornosti a v neposlednom rade LICENCIE, ktorá je na takýto druh podnikania potrebná. Nie je to však tak.
Citovať | Nahlásiť administrátorovi
-8 #33 DM 2015-04-15 06:07
Dobrý deň,

samozrejme, tu sú čísla uznesení.
59/2002
46/2006

Študujte.
Citovať | Nahlásiť administrátorovi
+22 #32 Milan Ovseník 2015-04-14 04:33
to je FAKT, nie zavádzanie. Verte, pokiaľ som si vytvoril názor, posudzoval som mnohé aspekty tak ako ich vymenúvate aj Vy a pre korektnosť pri porovnávaní cien som porovnával vstupy tepla do BYTOVIEK!. Verte aj, že poznám aj tie "malé biele vecičky" a cez zimné vykurovacie obdobie mi môžu výrazne pomôcť, zvlášť, ak si tepelnú pohodu v byte viem upraviť napr. aj teplými ponožkami a teplým oblečeným do postele.
No verte, že tieto "biele čudá" mi nedokážu pomôcť,keď vplyvom klimatických zmien zrazu poklesne vonkajšia teplota, sme mimo vykurovacieho obdobia, z domčekov po Bytči sa valia kúdoli dymu, ale 1000 vlastníkov bytov je odkázaných na pripravenosť, schopnosť dodávateľa tepla reagovať. Neprajem Vám zažívať zimu vo vlastnom byte!
Citovať | Nahlásiť administrátorovi
+21 #31 Milan Ovseník 2015-04-14 04:07
KTORÉ ZAPLATILI VLASTNÍCI 1000 BYTOV V BYTČI!!!!!!
Áno tu je ten morálny a sociálny aspekt uvedeného prípadu. Vlastníci 1000 bytov - občania mesta, ktorých sú kotolne s technológiou !!!! - porozumeli ste tomu, my, občania Bytče ako spoluvlastníci kotolne sme v cene tepla postupne zaplatila investície súkromníka a možno ich aj preplatila cez úroky, ak si súkromník zobral úver v banke.

Teda Občania mesta nezveľadili svoj majetok, ale cudzí, ktorý z nich v budúcnosti urobí "OTROKOV", "VAZALOV" dodávateľa tepla - základnej ľudskej potreby!
Citovať | Nahlásiť administrátorovi

Pridať komentár

Vážení čitatelia, prispievatelia. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.


Antispam
Načítať znova

Reklama

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.