Reklama

Čo pre nás znamenajú vianoceMožno sa častokrát pýtame, čo pre nás znamenajú Vianoce? Je to čas odpočinku, pokoja alebo naopak rušných dní príprav a nakupovania? Každý si pod pojmom Vianoce predstavuje niečo iné. Keby sme sa niekoho spýtali, čo má na tomto sviatku najradšej alebo naopak, čo nemá rad, odpovede by boli  rozdielne.

Pre jedných je to obdobie, ktoré nepovažujú za odlišné od ostatných. Je to pre nich možno obdobie, keď nemusia navštevovať školu, či isť každé ráno do práce. Sú to pre nich sviatky, ktoré sú spojené s nakupovaním, upratovaním, pečením koláčov a vyberaním darčekov pre svojich blízkych. Možno ani nevedia, prečo sa obdarúvajú, alebo prečo sú v týchto dňoch na seba všetci milí.

 

Je to preto, lebo si niekto vymyslel tieto sviatky? Odpoveď na túto otázku nám už dal svätý Ján evanjelista: „Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na svet." Vianoce je obdobie, kedy si pripomíname narodenie nášho Spasiteľa a Vykupiteľa, ktorý prišiel na tento svet ako malé nevinné a bezbranné dieťa. Narodil sa v malej maštaľke v meste Betlehem, ktoré by sme mohli do slovenčiny preložiť ako Dom chleba. Malý Ježiško prišiel na tento svet, aby nás zmieril s naším Nebeským Otcom, aby zmazal naše hriechy a zachránil nás od večnej smrti. Betlehemské dieťa, ktoré ležalo v jasličkách pri sv. Panne Márii a sv. Jozefovi, prišlo medzi nás, aby nás obdaroval Božím pokojom.

 

Pre všetkých ľudí, zvlášť pre kresťanov, je obdobie celých Vianoc obdobím pokoja, radosti a veľkej lásky, pretože si nepripomína len narodenie Božieho Syna na tento svet, ale našou najväčšou snahou by malo byť, aby sa Ježiš Kristus narodil v našich srdciach. Keď nebudeme nosiť Krista v centre našej osobnosti, nikdy nebudeme naplnený Božím pokojom a Božou láskou. Nemali by sme spájať tieto dni s nepokojom z každodenného unáhleného konania, ale mali by sme sa pozastaviť a rozjímať nad týmto veľkým Božím tajomstvom.

 

Bytčan.sk - Vianoce | Zdroj obrázka:

 

Spýtajme sa sami seba, či si uvedomujeme, prečo prišiel Kristus na tento svet? Prečo sa Boh stal človekom? Všetko sa stalo z jeho Lásky, ktorej rozmer si nedokážeme ani predstaviť. Preto by sme sa mali aj my snažiť, zvlášť v tomto období, roznášať lásku a pokoj všade okolo seba. Pomôcť tým, ktorí nemajú odkiaľ čerpať tieto hodnoty, tak ako to aj Kristus urobil pre nás.

 

Nechajme malému Betlehemskému dieťaťu priestor, aby mohol pretvárať naše srdcia, myšlienky i skutky. Nech je obdobie Vianoc pre všetkých spájané s touto radostnou zvesťou, že sa Kristus nenarodil len na tento svet, ale že sa narodil pre jedného každého z nás, aby sme pociťovali jeho veľkú Lásku, Radosť a Pokoj. Toto Evanjelium si však nemôžeme nechať len pre seba, ale mali by sme ho šíriť všade okolo seba svojimi skutkami, aby naši blízki a priatelia videli cez nás narodeného Ježiška v jasličkách.

 

Vaši veriaci z Bytče

 

Komentárov  

+17 #11 Kastor 2014-01-13 11:12
Pán Masaryk,napisali ste "Včera som bol na Mestskom plese".To Vy ste tak dopadli ako to zviera na tej fotke alebo niekto iný alebo celý ples ?
Nahlásiť administrátorovi
+26 #10 Melo 2014-01-09 11:46
Poslanci mesta môžu ísť na poslanecký prieskum a môžu sa presvedčiť napríklad, čo konkrétne sa urobilo v škôlke na Hurbanovej ulici. Pieskoviská sú zakryté celtovinou. Prekvapenie je vo vnútri.
Nahlásiť administrátorovi
+35 #9 očil,čítal,divil sa 2014-01-08 20:59
Jeden z viacerých podnikateľov,ktorý pracoval na rekonštrukcii domu p.primátora Minárčika na ulici Krála,konkrétne na výmene okien,ktorý na otázku "kedy budem zaplatený",dostal odpoveď od primátora-však dostávaš zákazky.Niektoré sú veľmi divné a zaujímavé!
Firma:Šichman Viktor,Pšurnovice,vyplatené faktúry-tu sú:
13.5.2011 1016€ MŠ Hliník-výmena okna
19.12.2011 1852,40 KD Pšurnovice-výmena pl.okien

19.12.2011 2977,30 KD Pšurn.-výmena pl.okien

15.2.201210 1052,60€ KD Pšurn.-murarské práce špaliet okien s materiálom a domurovanie otvorov nad oknami s materiálom

5.3.2012 788€KD Pšurn.-montáž žalúzií a vymaľovanie

29.5.2012 251€ Jesienka-oprava vchodových dverí

7.8.2012 128€ Jesienka-oprava vchodových dverí

18.9.2012 760,50 DS Pšurn.-oprava/strech a náter podbytia/

15.12.2012 796,24€ sociálne byty-oprava okien

14.12.2012 138€ MŠ Hurbanova-údržba budovy

28.12.2012 2550€ Potraviny Hliník
výmena okien

28.12.2012 1985,10 PZ Pšurn.-obnova steny v pož.zbrojnici

24.7.2013 993,24€ ŠJ E.Lániho-vchodové dvere

4.9.2013 689€ MsK-vertikálne žalúzie

19.8.2013 960€KD Pšurn.-rekonštrukcia podlahy

18.10.2013 124€ ŠJ Mieru-výmena výdajného okienka

3.12.2013 2635€ MŠ Hurbanova-údržba detských pieskovísk!

Táto posledná faktúra je veľmi zaujímavá!Financie na jej zaplatenie pôjdu buď na doplatenie primátorových okien,alebo určitá čiastka na financovanie plesu!Obe pieskoviská sú momentálne zakryté celtami,aby nebolo vidieť,že sa tam nič nerealizovalo!
Urobte si úsudok občania sami.
Nahlásiť administrátorovi
+17 #8 Melo 2014-01-08 08:23
p.Ovsenik dokedy budete vy aj ostatní poslanci tolerovať svojvôľu najvyššieho. Rovnako ako všetkých v meste klamali pri schvaľovaní hlinikárne, deje sa tak aj teraz. Niekto vybetónoval platňu medzi večierkou a búdkou CK a hneď aj búdku premiestnil. Napriek tomu, že ste ako poslanci hlasovali, že tie búdky odtiaľ zmiznú. Niekto sa nechal počuť, niečo v tom zmysle, že neboj sa ja si 9 debilov nájdem, čo za mňa zahlasujú. Tak prosím Vás začnite už konať. p.Ovseník ste asi posledná nádej občanov, že sa tu dá ešte niečo zmeniť.
Nahlásiť administrátorovi
+29 #7 nestor obcan 2014-01-05 11:42
Verejne vyzývam obcanov aby prejavili svoju obciansku lojalitu a podporili kultúrne akcie zamestnanca kultúry a vedenia mesta. Ako vieme urobili ste tak vykrytím mínusu minulorocneho plesu, urobili tak aj zamestnanci MU ked svoj socialny fond zamestnaneckou rezignaciou DOVOLILI pouzit na zaplatenie vystupenia v DK ktore nebolo vypredane a bolo treba ho zaplatit.Podotykam ze ste ples doplatili bez toho ze ste tam boli, podotykam ze zamestnanci predstavenie zaplatili aj ked tam neboli... a tak si tu my kulturne zijeme ani o tom nevieme. Chceme naozaj takto dalej platit za maniere p.S. ktora nevie ze uz nepracuje v agenture na svadby,miss..?vedeniu,ktore arogantne plytva VASIMI financiami na svoje exhibicie?Vieme usporiadat ples lacnejsie?Vieme manazovat vytupenia s davkou prezieravosti odhadnut ich navratnost? Alebo len rozhadzujeme a triafame naslepo?
Nechyba Vam tych 2500 eur z plesu? Mne ano,..mohla sa dofinancovat ladova plocha na namesti vid Zilina , mohla sa dofinancovat strava pre dochodcov, vylet na trhy, vystupenie detom,odlozit na havarijne stavy,prilepsit mestskym castiam atd atd
Nech sa teda opat bavi 118 VIP na nas ucet!Alebo to zaplatia nemenovani sponzori? co za to? :(
Nahlásiť administrátorovi
+23 #6 Milan Ovseník 2014-01-04 12:14
Atmosféru minuloročného plesu poskytuje Správa Mestský ples 2013, ktorú 8.4.2013 vypracovala referentka kultúry p. Svrčková a bola predložená na vedomie poslancom MZ. Citujem: " Dňa 12. Januára 2013 mesto Bytča zorganizovalo kultúrnu akciu „Mestský ples 2013“ v historických priestoroch Sobášneho paláca v Bytči
Na akcii Mestský ples bolo predaných 118 vstupeniek – cena 30€.. Na plese sa uskutočnil aj predaj tombolových lístkov v celkovom počte 750ks á1€. Všetky ceny do tomboly boli zabezpečené od sponzorov.
Vzhľadom na dĺžku a akustické vlastnosti priestoru v Sobášnom paláci, bolo nutné z titulu zrozumiteľnosti, hlavne v zadnej časti sály, vytvoriť aj dozvučovaciu zvukovú zónu. Táto dozvuková zóna slúžila na to, aby bolo vzadu počuť všetko vo vysokej kvalite, tak ako aj vpredu: príhovory, hudba atď. Ďalším pozitívom inštalovanej dozvukovej zóny bolo, že sa pri hudbe vždy vypla, aby sa hostia mohli rozprávať. Ďalej bolas ozvučená kapela s dvomi monitorovacími cestami, 2x bezdrátový mikrofón a predná časť sály. Osvetlenie sály bolo riešené ledkovými svetlami, ktoré boli inštalované po celom obvode sály a podľa programu menili intenzitu a farebné spektrum, čo prispelo k úžasnej atmosfére z celého priestrou. Nasvietená bola i zadná časť za pódiom a efektovými svetlami aj tanečný parket. Svetlá boli použité aj na podsvietenie cateringových stolov v prízemnej časti Sobášneho paláca.
V priestore paláca boli inštalované 2 ks plátna s rozmermi 2x1,5m s dvoma projektormi po oboch stranách pódia a 4 ks LED televízorov.
Celým večerom prítomných hostí sprevádzal a zabával moderátor Michal Hudák. Moderátor bol zaplatený sponzorom Mestského plesu v hotovosti, bez uzavretia zmluvy (?).
V bohatom sprievodnom programe účinkovali:
Profesionálna Cimbalová kapela Javorové husle, Šermiari Taurus, Ater Exhibícia Kung-Fu, Tanečná škola Peter Cieker, Komorné duo Holenkovci, Video DJ.
Cateringové služby boli zabezpečené reštauráciou Palatín. Počas celého večera bol zabezpečený aj fotograf, ktorý svoje služby poskytol grátis.
Finančný výsledok: Príjem 4290 – výdaj 6800 = - 2510€
Kultúrna akcia „ Mestský ples 2013“ sa stretla s vynikajúcimi pozitívnymi reakciami prítomných hostí a veľkým záujmom o usporiadanie II. Ročníka mestského plesu."
Nahlásiť administrátorovi
+14 #5 anonymus 2014-01-02 16:24
? vie niekto fundovane dať odpoveď na otázku, prečo je mesto Bytča nazývané ako "prdel sveta"? Mala som dnes možnosť vypočuť si jeden obchodno-ponukový rozhovor, kde zavedený predavač (schválne nepíšem obchodník) odmietol ponuku na predaj ponúkaného tovaru len preto, lebo vraj jeho je lepší, príčom ponúkaný tovar ani nepozrel a nevyskúšal. A viem, že ten pán je seriózny podnikateľ a tovar ponúka prvotriedny. A cena je výhodná pre obidve strany a aj pre zákazníka. No Bytča sa zasa ukázala a pán drogista-predavač od Primy sa môže chváliť, že je predavač a nie obchodník ale hlavné, že je v meste Bytča nazývanom "prdel sveta". A pritom stačí prebehnúť do Predmiera a ten tovar je na pulte a ľudia ho berú a chvália. Však vodný kameň je aj tam. Ale Bytča je lepšia, je prdel sveta. Závisť, nevraživosť, hlúposť ...nech si Bytča žije vo svojom svete. Prosím o opdpoveď na moju otázku.
Nahlásiť administrátorovi
+19 #4 Melo 2013-12-28 08:12
PROSIM VAS, VED IDE O PRKOTINU.
Nahlásiť administrátorovi
+23 #3 pocestný 2013-12-27 22:00
Ples je reprezentačná povinnosť primátora utrácať mestské peniaze. Viem zo zdravých zdrojov, že organizátorke plesu bol ponúknutý servis na celý ples za zisk za predaj služieb a z predaja tovaru, tzn. alkoholu na mieste. To, čo sa predá, je jeho zisk a ostatné mesto nemusí zaujímať. Bolo to odmietnuté, lebo organizátori nedostanú svoju pravideľnú a obvyklú gážu. Preto je celý ples predražený a neziskový. Však králici, muchy, cedzovia ... vedia svoje .... a nech nám všetci duchovní pomáhajúúúúú!
Nahlásiť administrátorovi
+21 #2 jurkovesane 2013-12-27 20:30
Pán poslanec Ovseník, v celej EU máme krízu, nezamestnanosť na slovensku je vcelku vysoká. Naštastie mesto Bytča má z čoho žiť, lebo predchádzajúci primátor nech už bol aký bol, zanechal okrem gulí na namestí aj vcelku zaujímavú sumu v rezervnom fonde. Ja dnes čítam, že bude mestský ples, Robo Opatovský, videodiskotéka Ján Haliena, profesionálna kapela Javorové Husle, komorné duo Holenkovci a k tomu tanečná škola P.Ciekera. Ako nič v zlom ale nezdá sa Vám to trochu veľa? Neverím, že sa to zaplatí zo vstupného. Neverím, že sa zo vstupného vôbec zaplatí Opatovský. Majme boha pri sebe a aspoň trochu zdravého úsudku. To sa primátor s niekym predháňa, že kto urobí lepší ples alebo sa nám primátor na konci roka zbláznil? Naozaj je dobré peniaze vyhadzovať takto von oknom? Veď majme v Bytči zábavu ale veď dobre nech je videodiskotéka a nemôžu teda bytčanom zahrať z umeleckej školy v BY? Exhibiciu može urobiť na zábave aj kungfu klub alebo kickbox. Máme tu školu yamaha, ktorá ma tiež talentovaných žiakov a ja neviem čo ešte. Ale toto? Vám ako poslancom nevadí takéto doslovné vyhadzovanie peňazí von oblokom. Teraz sa dívam, že kde sa to koná, svadobný palác v bytči, čiže ešte aj za to platíme VUCčku lebo nám je málo mať ples v kultúrnom dome na námestí. Tak toto je zo strany primátora bohapusté prežieranie peňazí, keby to mal zaplatiť zo svojho by sa inak ošíval.
Nahlásiť administrátorovi
+10 #1 Milan Ovseník 2013-12-27 08:36
pokojom a láskou nech nie sú pretkané len tieto dní. Prajem všetkým Bytčanom, aby betlehemské svetlo nám svietilo na cestu po celý rok, by posunuli sme sa k lepšiemu opäť o krok. Nech svitajú krajšie dni, bez hnevu, závisti a zloby, s múdrosťou, úsmevom, so snahou dávať ľuďom dobré služby. Sila Vianoc nech nás spoločne zviaže, putom ochoty počúvať sa a vzájomne si slúžiť. Ku prospechu spoločenstva ľudí, ktorí chcú budovať dobro múdrosťou a umom, pre prospech nás všetkých.
Nahlásiť administrátorovi

You have no rights to post comments

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.