Poslanec J. Kozák na svojom YT profile uverejnil videozáznam z posledného Mestského zasupiteľstva. Aj vďaka tomu si môžete pozrieť ako prebieha zasadanie, na ktorom poslanci rozhodujú o budúcnosti mesta.

Poslanci v Bytči plat primátorovi neschválili

Poslanci mestského zastupiteľstva na svojom poslednom zasadnutí v minulom roku hlasovali aj o úprave výške platu primátora mesta. Návrh zástupcu primátora mesta, ktorý počítal s dorovnaním výšky jeho platu na úroveň ktorú poberal pri nástupe do funkcie v prvom volebnom období poslanci tesnou väčšinou nakoniec schválili. 

Mestske zastupitelstvo v Bytci

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Bytči vo štvrtok (15.12.2016 o 13:00 hod.) zasadnú do svojich poslaneckých lavíc posledný krát v tomto roku. Na svojom poslednom zasadaní budú schvaľovať rozpočet na rok 2017, ale aj riešenie situácie s parkovaním na Námestí SR, dotácie športovým klubom, či odpustenie dane za psa obyvateľom s telesným postihnutím.

Mestské zastupiteľstvo Bytča - ilustračné foto

Poslanci na poslednom Mestskom zastupiteľstve schválili niekoľko pre chod mesta dôležitých Všeobecne záväzných nariadení. Schválený bol medzi inými uzneseniami aj Štatút Mesta Bytča, či VZN o pravidlách času predaja v obchodných prevádzkárňach a času prevádzky služieb na území mesta Bytča a aj VZN o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Bytča .

teplo v Bytči

Mestské zastupiteľstvo bude v stredu opäť prerokovávať zmluvu o prenájme tepelného hospodárstva a tepelných zariadení uzatvorenú v roku 1999 medzi mestom Bytča a spoločnosťou TEZAR, ktorá je platná do roku 2020. Už niekoľkokrát som sa pokúsil presadiť, aby mestské zastupiteľstvo schválilo podanie žaloby na súd, aby ten vyhlásil zmluvu za neplatnú. Bohužiaľ, výsledok nebol pozitívny pre občanov mesta. Naposledy skončilo hlasovanie nerozhodne.

Mestske zastupitelstvo BytčaV utorok 28.4.2015 prebehne v Dome kultúry v Bytči zasadanie Mestského zastupiteľstva. Na ňom poslanci schvália záverečný účet Mesta Bytča za rok 2014, budú sa zaoberať odkúpením pozemkov pod miestnu komunikáciu, ale aj rôznymi poslaneckými návrhmi. Na dokočenie detského ihriska v Hliníku n. Váhom, či vypracovaním návrhu na výstavbu viacúčelového ishriska z dotácie Úradu vlády.

Pavel KrálUž onedlho, v piatok 1. mája si pripomenieme 70. výročie oslobodenia Bytče spod fašistickej okupácie.Tento rok si pripomíname 70. výročie skončenia II. svetovej vojny. Mesto Bytča bolo spod fašistickej okupácie oslobodené 1. mája 1945. Preto do zastupiteľstva, spolu s poslancami nášho klubu, predkladám návrh na udelenie čestného občianstva Mesta Bytča rodákom, generálmajorovi Ivanovi Ottovi Schwarzovi, Pavlovi Královi a Ondrejovi Šamajovi, ktorí sa významnou mierou zaslúžili o oslobodenie našej vlasti spod nacistickej okupácie a svojimi hrdinskými skutkami preslávili Mesto Bytča doma, aj v zahraničí.

Reklama

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.