Reklama

Bytča zaplatí desaťtisíceSpravodajská televízia TA3 sa vo svojej reportáži venuje aj tzv. "kauze Stabil". Poslanci mestského zastupiteľstva schválili na svojom poslednom zasadaní zaplatenie zmluvnej pokuty firme Stabil. Tá si zmluvnú pokutu nárokuje ako penále za oneskorenie platieb. Tie vznikli pri rekonštrukcií domova dôchodcov tzv. Jesienky. Podľa Jozefa Čuraja predsedu predstavenstva firmy Stabil, je to len len položka ktorá zaplatí výšku úveru, ktorý si stavebná firma musela požičať, aby zaplatila všetky svoje pohľadávky. V reportáži zaznejú okrem vyjadrení zástupcu firmy Stabil aj vysvetlenia primátora Minárčika, či tlačovej tajomníčky ministerstva pôdohospodárstva A. Halászovej.

Nahláste mestu, čo sa vám nepáčiMesto Bytča v snahe zlepšiť a zefektívniť komunikáciu so svojimi občanmi vstúpilo do projektu City Monitor. Prostredníctvom mobilnej aplikácie City Monitor, ktorú si občania môžu zadarmo nainštalovať do svojich smartfónov (Android, iPhone) je oveľa jednoduchšie nahlasovanie rôznych porúch, znečistení a iných problémov, ktoré môže občan odfotiť a informáciu okamžite poslať na mestský úrad.

Zmena územného plánu mesta BytčaMesto Bytča ako príslušný orgán územného plánovania v súlade so Zákonom č. 369/90 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Zákonom č. 50/76 Zb. (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov zabezpečuje aktualizáciu Územného plánu sídelného útvaru Bytča (ďalej len ÚPN-SÚ Bytča) obstarávaním Zmeny a Doplnku č.3 ÚPN-SÚ Bytča.

Mestske zastupitelstvo BytčaVo šrtvrtok 27.6.2013 o 14.00 hod. zasadne v dome kultúry v Bytči Mestské zastupiteľstvoi. Poslanci majú na programe 34 bodov rokovania, okrem iného budú rokovať aj o vybudovaní nových parkovacích miest, predaji metského pozemku, alebo sa zaoberať petíciami občanov. Jednanie Mestského zastupiteľstva je verejné a môže ho navštíviť široká verejnosť.

Mestske zastupitelstvo BytčaPoslanci v Bytči koncom februára na návrh Petra Bologu hlasovali o obmedzení právomoci primátora Miroslava Minárčika vykonávať zmeny v rozpočte na 10-tisíc eur súhrnne za rok. Doteraz mohol primátor robiť zmeny neobmedzene často, pričom len jednotlivé prípady nemohli presiahnuť sumu 10-tisíc eur.

Mestske zastupitelstvo BytčaVážený čitatelia, chcem aby ste tento článok brali ako môj osobný príspevok a pokus o vyjadrenie nesúhlasu s pohľadom pána redaktora regionálnych novín na posledné rokovanie Mestského zastupiteľstva v Bytči. Rokovania MZ som sa osobne zúčastnil a dokonca som zostal do úplného konca tohto „cirkusu" – ako nazval rokovanie MZ pán redaktor.

ms02Ukázalo sa v plnej nahote na štvrtkovom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Primátor Miroslav Minárčik sa nezmohol ani na slovo, keď mu poslanec Peter Bologa s údivom a spravodlivým rozhorčením naservíroval jasný dôkaz o tom, že návrhy niektorých uznesení, o ktorých mali poslanci v ten deň hlasovať, boli podvrhom a klamstvom. Peter Bologa je v zastupiteľstve 11-ty rok nepretržite, ale situáciu, že niekto sfalšuje odporúčanie mestskej rady, vraj ešte nezažil.

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.