Reklama

Moyzesovú ulicu v Bytči opravia

Moyzesová ulica v Bytči sa konečne dočká svojej opravy. Poslanci MZ schválili na svojom poslednom zastupiteľstve konečné riešenie opravy ulice. Tá dostane nový asfaltový povrch.

Poslanci Mestkého zastupiteľstva rozhodovali o oprave Moyzesovej ulice už od septembra 2016. Navrhovali zachovať pôvodný ráz námestia, vymeniť zle zrealizované podložie a ako povrch zachovať zámockú dlažbu. Primátor však navrhoval vymeniť zámkovú dlažbu za asfalt. Aj preto poslanci schválili finančné prostriedky na rekonštrukciu chodníka a o technickom riešení rekonštrukcie mala rozhodnúť Mestká rada. Primátor však do Mestkej rady návrh nepredložil a rozhodol sa predložiť ho až v rôznom na Mestskom zastupiteľstve.

„Na ulici zachováme parkovacie miesta a komunikáciu pre vozidlá rozšírime až po zelené ostrovčeky. Tým z nej vytvoríme plnohodnotnú dvojprúdovú cestu a uľahčíme tak vodičom vjazd a výjazd z mesta“ – povedal primátor mesta. „Stretávam sa nielen s občanmi mesta, ale aj s návštevníkmi a všetci hovoria o urýchlenej potrebe opravy Moyzesovej ulice. Je to vstupná ulica na námestie a je v havarijnom stave. Všetkých poslancov aj občanov oboznámil projektant o možných technických riešeniach, ich výhodách a nevýhodách. A asfaltový povrch je najlepším riešením“ – dodal primátor.

Ešte v roku 2014 však Mesto Bytča na svojich oficiálnych stránkach informovalo občanov o inom vhodnom konštrukčnom riešení. Viď: http://www.bytca.sk/c-74633/mesto-bytca-aj-obcanov-trapi-moyzesova-ulica/. V diskusií poslanci vyjadrili svoje obavy o možnom znehodnotení asfaltového povrchu hlavne v letných mesiacoch, pri prejazde a stání ťažkých zásobovacích vozidiel. O jeho nevýhode pri prípadnom odstraňovaní porúch a následnej rekonštrukcií vozovky. A hlavne o zámere zachovania celistvosti vzhľadu námestia, zachovaním dlažby.

Zástupca primátora však všetky obavy považuje za zbytočné. „V súčasnej dobre sú asfaltové povrchy úplne iné ako v minulosti. Aj v Žiline sa vymieňajú najzaťažovanejšie miesta ako státia autobusov asfaltovým povrchom. A tento trend vidím nielen v Žiline, asfalt považujem aj ja za to najlepšie riešenie. Táto ulica nebola v minulosti vydláždená, ja si ju pamätám len s asfaltovým povrchom“ – dodal poslanec Babušík.

Napriek námietkam však poslanci návrh primátora mesta a aj na odporúčanie mestského úradu schálili. Moyzesova ulica tak konečne bude zrekonštruovaná a bude mať asfaltový povrch. Napriek tomu, že jej rekonštrukcia prebehla pred piatimi rokmi z eurofondov.

Podľa slov primátora mesta bude Moyzesova ulica zrekonštruovaná tak, aby sme nemuseli opäť o dva, tri roky investovať zhruba 45.000€ z rozpočtu mesta na opravu. Ostáva len veriť, že po vyasfaltovaní povrchu sa nenaplnia obavy o zdeformovaní povrchu teplom a stojacimi nákladnými vozidlami, prípadnym rozkopaním kvôli častým havaríjnym stavom vodovodu, či kanalizácie.

 

Foto: J. Kozák

 

You have no rights to post comments

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.